Семінар Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

10 березня 2020 р. у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди відбудеться семінар для закладів освіти, які готують фахівців за освітніми програмами з галузі 01 Освіта/Педагогіка.

Для участі у семінарі запрошені співробітники відділу акредитації, стандартизації та якості навчання ХНАДУ к.т.н., доц. Коробко А. І. та к.т.н. доц. Шеїн В. С.

На семінарі будуть розглянуті проблемні питання акредитації освітніх програм з галузі 01 Освіта/Педагогіка, принципи та технологія укладання освітніх програм, освітньо-наукові програми доктора філософії за галуззю 01 Освіта/Педагогіка, відомості про самооцінювання та робота з електронною системою, основні етапи підготовки до акредитації освітніх програм.


Новини за датою

Новини за тегами

За категорією