Проф. Дмитрієва О.І. – запрошений лектор Казахського автомобільно-дорожнього інституту ім. Л.Б. Гончарова

Продовжується успішна реалізація Договору про співпрацю між Казахським автомобільно-дорожнім інститутом ім. Л.Б. Гончарова (Казахстан) та Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом.

Цього разу сторони домовилися про викладання протягом весняного семестру 2023/2024 н.р. завідувачкою кафедри економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, д.е.н., проф. Дмитрієвою Оксаною Іллівною 30 годин лекцій з освітньої компоненти «Міжнародна економіка» англійською мовою здобувачам вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальностями «Економіка» та «Облік і аудит» у Казахському автомобільно-дорожньому інституті ім. Л.Б. Гончарова. Перші лекції відбулися 02.02.2024 р. та 09.02.2024 р.

Бажаємо успішної реалізації міжнародної академічної мобільності у весняному семестрі 2023/2024 н.р.!


Новини за датою

Новини за тегами

За категорією