"Круглий стіл" за напрямами «Метрологія, стандартизація та сертифікація» і «Транспорт» спеціальності «Професійна освіта»

12 травня 2023 р. наукові співробітники Харківської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого взяли участь у засіданні "круглого столу" кафедри технології машинобудування та ремонту машин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Темою засідання було обговорення освітніх програм за напрямами «Метрологія, стандартизація та сертифікація» і «Транспорт» спеціальності «Професійна освіта» для бакалаврського та магістерського рівнів освіти.

Залучення закладами освіти роботодавців і фахівців провідних підприємств галузі до процесу обговорення освітніх програм є усталеною практикою.

У ході такого обговорення напрацьовуються певні рішення щодо введення до освітніх програм професійних компетентностей і програмних результатів навчання, спрямованих на формування висококваліфікованих фахівців в умовах сучасності та механізмів їхнього досягнення.

Зокрема фахівцями Харківської філії УкрНДІПВТ імені Л. Погорілого надані конкретні рекомендації щодо вдосконалення змістовної частини освітніх компонентів «Сертифікація продукції» і «Якість та її забезпечення». Були напрацьовані рішення щодо форм проведення практичних занять із зазначених дисциплін.

Окрім цього, обговорено питання подальшої співпраці у частині організації та проведення переддипломної практики здобувачів освіти на базі Харківської філії.

http://www.ndipvt.com.ua/526-krugliy-stl-za-napryamami-metrologya-standartizacya-ta-sertifkacya-transport-specalnost-profesyna-osvta.html


Новини за датою

Новини за тегами

За категорією