Чергове засідання секції акредитації, стандартизації та якості навчання

5 березня 2020 року відбулось чергове засідання секції акредитації стандартизації та якості навчання. В роботі засідання взяли участь проректор з наукової роботи проф. Богомолов В. О., начальник навчального відділу проф. Каслін М. Д., завідувач аспірантурою Проніна Л. В., гаранти освітніх програм третього рівня підготовки фахівців. На засіданні було обговорено наступні питання:

− стан підготовки звітів з самоаналізу освітніх програм за третім рівнем підготовки здобувачів освіти;

− узагальнення відгуків і пропозицій щодо «Положення про визнання результатів неформальної і ін формальної освіти»;

− обговорили механізми реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти, враховуючи специфіку окремих спеціальностей;

− обговорили проміжні етапи виконання плану з удосконалення внутрішньої системи якості університету.

В результаті обговорення було погоджено проект наказу із створення Морально-етичної комісії.


Новини за датою

Новини за тегами

За категорією