ДСТУ бібліографічного опису

  Наказ МОН України № 40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» рекомендує список використаних джерел для дисертацій та авторефератів дисертацій оформлювати з урахуванням нормативних положень ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».  

Відмінності Начинается скачивание файлаДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» від попереднього діючого стандарту:

  • Розділовий знак крапка тире між елементами опису замінено на крапку.
  • У заголовку бібліографічного запису подають відомості про одного, двох чи трьох авторів, при цьому прізвища цих авторів у бібліографічному описі у відомостях про відповідальність за навкісною рискою не повторюють.
  • За потреби у заголовку бібліографічного опису можна зазначати більш ніж одного прізвища авторів.
  • Відомості, запозичені не з титульної сторінки документа, дозволено не брати у квадратні дужки.
  • Після назви дозволено не зазначати загального позначення матеріалу.
  • У вихідних данних, місце видання не скорочується та дозволено не вказувати видавництво або видавця.
  • Замість слів «Режим доступу» або його еквівалента іншою мовою застосовується абревіатура URL.

Начинается скачивание файлаДСТУ ГОСТ 7.1:2006 регламентує бібліографічний опис усіх видів документів, в тому числі й електронних, а також частини документа або групи документів.
У стандарті наведені приклади бібліографічних описів різних документів з усіма областями опису та знаками пунктуації. Змінено правила вживання малих і великих літер. Введено поняття запропонованої пунктуації (умовні розділові знаки). Для виділення приписної і граматичної пунктуації застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписаного знака. Виняток становлять крапка і кома - проміжки залишають тільки після них.  

      Якщо у вас виникли питання з приводу бібліографічного опису відповідно ДСТУ, ви можете звернутися за роз'ясненнями та консультаціями у відділ автоматизації бібліотеки (головний корпус, 3 поверх, ауд. 329, т. 707-37-96 [7-96]) або надіслати листа за адресою vkio1@khadi.kharkov.ua.