Історична довідка

     Автомобільно-дорожній інститут в Харкові заснований в 1930 році. В ті роки потрібні були спеціалісти вузького профілю, і з факультетів політехнічних інститутів стали утворюватися окремі профільні вузи.
З дня заснування ХАДІ розміщувався в будівлі залізничного технікуму в районі Південного вокзалу під одним дахом з інститутом інженерів залізничного транспорту (ХІІТ), окремої бібліотеки у ВНЗ не було.
     Тільки в 1934 році, коли ХАДІ отримав окреме приміщення на вул. Басейній, 25 (нині - вул. Ярослава Мудрого), утворилася наукова бібліотека. Вона почала своє існування з декількох сотень книг, подарованих їй студентами і викладачами вузу і частково отриманих з бібліотеки Київського політехнічного інституту.
     З часом зростала роль бібліотеки в навчальному процесі і в організації дозвілля студентів. Особливе місце стала займати наукова література, яку бібліотека отримувала з НАМІ, МАДІ, КАДІ, КПІ та інших найбільших бібліотек країни.
     До 1995 року бібліотека мала 11 пунктів обслуговування читачів: сім абонементів та чотири читальних зали. Виникла необхідність комп'ютеризації основних технологічних процесів. Завдяки спільній роботі працівників ІОЦ і бібліотеки ХНАДУ в 1995 році була введена в експлуатацію автоматизована технологія бібліотечних процесів. Це програмний комплекс АІСТ, розроблений програмістами ІОЦ Крюковою Г. С. та Асаенко І. М.
      Сьогодні користувачі локальної мережі університету мають доступ до електронних баз, які ведуться бібліотекою, автоматизовано 19 робочих місць співробітників бібліотеки, створено 6 АРМ для читачів у читальному залі, інформаційно-бібліографічному відділі та на науковому абонементі.
       

Колектив наукової бібліотеки