Ви тут: Електронні ресурси / Наукові видання ХНАДУ
Українська
Русский
Friday, 17.09.2021
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки молодежи и спорта Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Богомолов В. А. (гл. ред.) и др.]. – Х., 1995- .– ISSN 2219-5548.
  Вып. 1. - 1995.
У збірнику друкуються статті про наукові розробки і дослідження в галузях машинобудування, матеріалознавства, дорожнього будівництва. Розглядаються проблеми ергономіки, мехатроніки, логістики, організації навчання спеціальних дисциплін у вищій школі.
Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, інженерів автотранспортної і дорожньо-будівельної галузей.

Архів номерів (повні тексти статей)

Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. автомобильно-дор. ун-т ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.]. – Х., 1998- .– ISSN 2219-8342.
   Вып. 1. – 1998.
Збірник засновано в 1998 р. і присвячено вирішенню проблем удосконалення та розвитку автомобільного транспорту України, обміну досвідом проведення наукових досліджень, експериментальної діяльності вчених з експлуатації, ремонту автомобілів, автотракторобудування, автотракторних двигунів, автомобільної електроніки та мехатроніки.
Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, інженерів автотранспортної галузі.

Архів номерів (повні тексти статей)

Економіка транспортного комплексу : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Шинкаренко В. Г. (голов. ред.) та ін.]. – Х. : ХНАДУ, 2001- .– ISSN 2225-2304.
   Вип. 1. – 2001. 
Збірник друкує наукові праці вчених, які виконують дослідження у сфері економіки, управління та підприємницької діяльності в галузі транспорту та його інфраструктури.
Збірник внесено до переліку фахових видань з економічних наук ВАК України (постанова президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. №1-05/5).

 

Архів номерів (повні тексти статей)

Автомобіль і Електроніка. Сучасні технології [Електронний ресурс]: електрон. спеціаліз. вид. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т, кафедра автомобільної електроніки ; [редкол.: Бажинов О. В. (голов. ред.) та ін.]. – Х. : ХНАДУ, 2011- .- ISSN 2226-9266. - Назва з екрану. – Режим доступу до журн.: www.khadi.kharkov.ua/index.php.

    Вип. 1 . - 2011.
Видання містить матеріали теоретичних та практичних досліджень присвячених перспективним напрямкам розвитку автомобільної електроніки, впровадженню та удосконаленню гібридних та електромобілів, моделюванню транспортних процесів і систем, інформаційним технологіям й інтелектуальним системам на транспорті, сучасним технологіям діагностики систем і агрегатів транспортних засобів.

 

Архів номерів (повні тексти статей)