Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Monday, 05.12.2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

Видатні жінки ХНАДУ

До Міжнародного жіночого дня

 

Жінка, яка вважає, що наповнити її життя сенсом може тільки чоловік, не пробувала працювати.

Принцеса Діана

 

Наближається День 8 Березня - Міжнародний жіночий день, що відзначається, формально чи неформально, в більшості країн світу. Ця дата налічує більш ніж 150-річну історію. Спочатку вона мала політичне забарвлення. Але поступово цей день його втратив і перетворився на свято любові і поваги до жінки з боку чоловічої частини людства.

Ми хочемо скористатися цією датою, щоб розповісти про видатних жінок-вчених нашого університету, які зробили значний внесок у розвиток науки і освіти. І продемонструвати, що в деяких випадках жіноча інтуїція, винахідливість і здатність наполегливо працювати народжують щось більше, ніж капелюшок або салат.

 

 


Голеско Валентина Олександрівна

Голеско Валентина Олександрівна, народилась в Харкові. Закінчила Харківський інженерно-будівельний інститут (ХІСІ), працювала в проектній організації. З 1963 р. працювала з початку асистентом, а потім доцентом кафедри будівельної механіки ХАДІ, захистила кандидатську дисертацію. З 1999 р. – доцент, а з 2005 р. – професор кафедри мостів, конструкцій і будівельної механіки ХНАДУ. Загальний стаж педагогічної роботи –  45 років.
В списку її научних робіт – статті, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки.
За науково-педагогічну, методичну і виховну роботу В. О. Голеско неодноразово нагороджували почесними знаками, грамотами, подяками. Являється переможцем ІІ областного конкурса «Вища школа Харківщини - кращі імена» 2000 р., а також неодноразовим переможцем конкурсу «Найкращий викладач ХНАДУ очима студентів». В. О. Голеско нагороджена медаллю «Ветеран праці» за довголітню сумлінну працю (1986), почесним знаком «За видатні заслуги перед колективом університету» ІІІ степені (2007), почесним знаком «За видатні заслуги перед колективом університету» ІІ степені (2008).

Голеско В. О. Статично невизначенi системи iнженерних споруд на автомобiльних дорогах : навч. посiб. для студ. вузiв / В. О. Голеско, О. Г. Кiслов, О. М. Кобзєва ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2015. - 268 с. - ISBN 978-966-303-650-2.

Розглянуто основні теоретичні положення розрахунку статистично невизначених систем транспортних споруд на автомобільних дорогах з метою визначення внутрішніх зусиль та переміщень від зовнішнього навантаження, змінювання температури, зміщення опорних зв’язків.
Також наведено дані для виконання самостійних завдань з кожної теми.
Призначений для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101- «Будівництво».

Хоботова Еліна Борисівна

Хоботова Еліна Борисівна – доктор хімічних наук, член-кореспондент Транспортної академії України, професор кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії імені М. І. Волкова Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Народилася 11 грудня 1957 р. у м. Потсдам, Німеччина.
У 1980 р. закінчила хімічний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького (нині ХНУ ім. В. Н. Каразіна).
Трудовий шлях розпочала у 1980 р. у Науково-дослідному інституті хімії при ХДУ з посади інженера, потім молодшого наукового співробітника. Упродовж  1982 – 1985 рр. навчалася в аспірантурі під керівництвом проф. Д. Н. Грицана. З 1986 р. почала викладацьку діяльність, працювала старшим викладачем кафедр природничих наук ХДУ і загальної хімії УФА.
З 1995 р. працює в ХНАДУ спочатку доцентом, потім – професором кафедри екології та хімії, а з 2007 по 2016 рр.  – завідувачем кафедри хімії.
У 1985 р. захистила кандидатську, а у 2003 р. – докторську дисертацію на тему «Фізико-хімічні закономірності хімічного та електрохімічного розчинення міді та її сплавів у хлоридних розчинах» за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.
Як науковий керівник і консультант Еліна Борисівна підготувала 3-х кандидатів наук, опублікувала більше 500 печатних робіт, із них 12 монографій, 10 навчальних посібників, створила 18 винаходів. Понад 20 публікацій Еліни Борисівни індексуються міжнародною базою Scopus.

Хоботова Е. Б. Радiоекологiя : навч. посiб. для студ. вузiв / Е. Б. Хоботова, I. В. Грайворонська, М. I. Уханьова ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2013. - 187 с. - ISBN 978-966-303-510-9.

Наведено теоретичний матеріал, приклади розв’язання типових практичних задач, завдання для самоконтролю і тестові завдання різного рівня складності для підготовки студентів з дисципліни «Радіоекологія» за блоками модулів.
Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Внукова Наталія Володимирівна

Внукова Наталія Володимирівна 1993 р. закінчила Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбних покриттів», кваліфікація інженер-хімік технолог; у 1994 р. – аспірантуру ХГАДТУ.
1998 р. отримала науковий ступінь кандидат географічних наук, захистивши дисертацію на тему «Теоретичні основи і вибір методів комплексної оцінки стану навколишнього природного середовища»,спеціальність 21.00.08 Техногенна безпека.
2001 р. – заступник завідувача кафедри екології ХНАДУ
2003 р. – вчене звання доцент кафедри екології ХНАДУ
2013 р. – вчене звання професор кафедри екології ХНАДУ
2015 р. – вчене звання доктор технічних наук ХНАДУ
Наталія Володимирівна, працює у напрямку підготовки висококваліфікованих спеціалістів, керує аспірантами. У 2012 році під її керівництвом захищена кандидатська дисертація за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека за темою «Оцінка якості та підвищення екологічної безпеки придорожнього простору».
Наталія Володимирівна є автором біля 200 наукових праць, є членом Комісії з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування науково-методичної ради МОНУ (МОН, Молодьспорту України); прийняла участь у розробці Галузевого стандарту вищої освіти у напрямку 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», який було затверджено у 2012 році.
Вона є керівником науково-дослідної роботи студентів, готуючи переможців та лауреатів Всеукраїнських та міжнародних конференцій (м. Київ, м. Одеса, м. Донецьк, м. Кременчук, м. Полтава, м. Бєлгород), Всеукраїнських Олімпіад за дисципліною «Основи екології» та з напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт ( м. Одеса, м. Донецьк), що відзначено в періодичних ЗМІ.
Має вагомий внесок у науково-методичному забезпеченні 6 дисциплін, високий науково-методичний рівень відзначено опублікуванням конспектів лекцій та методичних матеріалів. Приділяє увагу використанню у навчальному процесі результатів наукових досліджень, впровадженню комп’ютерних технологій.

Внукова Н. В. Методологiя екологiчної безпеки комплексу АДС (автомобiль-дорога-середовище) : монографiя / Н. В. Внукова ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2011. - 194 с. - ISBN 978-966-303-350-1.

У роботі запропоновано системний підхід до розглядання впливу автомобіля і дороги на екосистеми придорожнього простору. Розроблено методологічні основи підвищення надійності й екологічної безпеки комплексу АДС. Проведена оцінка перспектив використання альтернативних видів палива та багатопаливних двигунів з метою забезпечення екологічної безпеки функціонування автотранспортної системи.
Розрахована на студентів старших курсів вищих технічних закладів, магістрів, аспірантів та наукових працівників.

Дяченко Світлана Степанівна

Дяченко Світлана Степанівна (12. 01. 1927, Харків) – матеріалознавець. Д-р тех. н. (1972), проф. (1974). Засл. діяч н. і т. України (1991). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2006). Закін. Харків. мех.-маш.-буд. ін-т (1949), Харків. ін-т іноз. мов (1954). Працювала 1952–64 у Харків. політех. ін-ті; від 1964 – у Харків. автомоб.-дорож. ун-ті: від 1974 – проф. Осн. напрями наук. діяльності: теорія фазових перетворень, розроблення нових технологій виготовлення та оброблення сталевих виробів і рац. способів зміцнення сталей. Одна з основоположників нового напряму – матеріалознавство нерівноваж. станів. Брала участь  в укладанні кн. «Матеріалознавство: Рос.-укр.-англ. термінол. словник» (К., 1997).

Дяченко С. С. Матерiалознавство та технологiя конструкцiйних матерiалов : лаборатор. практикум для студ. / С. С. Дяченко, I. В. Пономаренко ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2007. - 143 с. : iлюстр.

Лабораторний практикум включає 18 робіт, які допоможуть студентам засвоїти теоретичні положення дисципліни, ознацомитися з основами ливарного виробництва, порошкової металургії, обробки металів тиском, зварювання, обробки різанням, набути навики у вивченні макро- та мікроструктури, виконанні різних видів термічної обробки, визначенні механічних властивостей матеріалів. Практикум завершується роботою, в якій студент, користуючись загальними принципами, самостійно вирішує завдання вибору матеріалу та призначення термічної обробки конкретної деталі.

Ярхо Тетяна Олександрівна

Ярхо Тетяна Олександрівна у 1970 році закінчила із золотою медалью середню фізико-математичну школу № 27 і в цьому ж році вступила на 1-й курс механіко-математичний факультет ХГУ ім. М. Горького.
У 1975 р. закінчила університет з відзнакою і за направленням працювала в Центральному конструкторському бюро «Протон», в якому пройшла шлях від інженера до провідного інженера, керівника групи, головного конструктора.
У 1989 р. без відриву від виробництва захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.
У 1993 р. прийшла на роботу в Харківський автодорожній інститут асистентом кафедри вищої математики. З 1997 отримала звання доцент. З 2000 р. зам. завідуючого кафедрою, а з листопада 2004 р. – завідуюча кафедри вищої математики.

Ярхо Т. О. Практикум з вищої математики. Визначенний iнтеграл та його застосування : навч.-метод. порадник / Т. О. Ярхо, О. В. Небратенко, I. I. Мороз ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2011. - 84 с. - ISBN 978-966-303-379-2.

Містить стисле викладання основних теоретичних положень за матеріалом модуля «Визначений інтеграл та його застосування» з наголошенням на змістовній частині понять та їх якісному уявленню.
Розв’язання великої кількості прикладів, а також з геометричних та прикладних застосувань супроводжено докладними поясненнями. Наведено варіанти завдань типового розрахунку.
Призначено для поглибленої самостійної роботи студентів 1-го курсу всіх спеціальностей в умовах кредитно-модульної системи навчання.

Саєнко Наталія Віталіївна

Саєнко Наталія Віталіївна – завідувач кафедри іноземних мов Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, доктор педагогічних наук, професор.
Коло наукових інтересів: методи навчання іноземних мов; розвиток особистості; культурологічна підготовка.

Саєнко Н. В. English grammar and Everyday Speaking Course : навч. посiб. з англ. мови / Н. В. Саєнко, С. В. Понiкаровська, Є. Б. Новiкова ; М-во освiти i науки, ХНАДУ. - Харкiв : ХНАДУ, 2017. - 232 с. - ISBN 978-966-303-665-6.

Метою посібника який складається з двох частин – граматичного курсу й курсу навчання розмовної мови на побутовому рівні, є формування навиків іншомовного повсякденного спілкування і використання базової нормативної граматики англійської мови.
Призначено для студентів молодших курсів усіх спеціальностей технічного ВНЗ.

Лежнева Олена Іванівна

Лежнева Олена Іванівна у 2001 р. закінчила Харківський національний автомобільно-дорожній університет, за спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті». У 2006 р. зочно закінчила Харківський національний автомобільно-дорожній університет, за спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища».
23.03.2007 - захист дисертації за спеціальністю 05.22.01 Транспортні системи, тема: «Ефективність експресних маршрутних перевезень пасажирів у найбільших містах».
На кафедрі екології займає посаду доцента.
Наукові інтереси Олени Іванівни:
- Раціональна організація роботи міського пасажирського транспорту та вирішення екологічних проблем, пов'язаних з його експлуатацією;
- Моніторинг автотранспортного комплексу як джерела забруднення навколишнього середовища;
- Оцінка впливу забруднюючих речовин відпрацьованих газів ДВЗ на населення;
- Розробка заходів щодо зниження впливу транспортних потоків і дорожньої мережі на навколишнє середовище.
Загальний стаж педагогічної роботи 12 років.

Лежнева О. I. Екологiчнi характеристики транспортних систем : конспект лекцiй / О. I. Лежнева ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2010. - 150 с.

Викладені загальні положення екології та питання захисту довкілля від забруднення, що спричиняється транспортом. Наведені в посібнику матеріали будуть корисними в процесі підготовки спеціалістів до майбутньої інженерної діяльності і допоможуть їм приймати такі конкретні рішення, які виключали б забруднення навколишнього природногосередовища в процесі функціонування різних видів транспорту.
Призначений для студентів спеціальності «Транспорт і транспортна інфраструктура» за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр.

Криворучко Оксана Миколаївна

Криворучко Оксана Миколаївна народилася 1972 р. у м. Красноград Харківської області. У 1994 році закінчила факультет управління та бізнесу Харківського технічного автомобільно-дорожнього університету за спеціальністю «Економіка та управління на транспорті»» і отримала кваліфікацію інженера-економіста.
Після одержання освіти працює в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на кафедрі менеджменту з 1994 до 1995 рр. – старшим лаборантом; з 1995 до 1999 рр. – асистентом; з 1999 до 2006 рр. – доцентом; з 2006 до 2012 рр. – професором; з 2012 до цього часу – завідувач кафедри.
За період роботи на кафедрі менеджменту вона закінчила аспірантуру за заочною формою навчання і захистила дисертацію на тему «Управління результатами діяльності працівників автотранспортних підприємств» на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук із спеціальності «Підприємництво, менеджмент та маркетинг». В 2001 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі менеджменту.
В 2007 році захистила дисертацію на тему «Менеджмент якості на підприємствах автомобільного транспорту» і здобула науковий ступінь доктора економічних наук.
Основними науковими напрямками наукових досліджень є: управління результатами діяльності працівників автотранспортних підприємств; управління якістю на автотранспортних підприємствах; дослідження систем управління підприємствами.
Результати наукових досліджень викладені у понад 170 науково-методичних роботах.
Підготувала шістьох кандидатів економічних наук. Є заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук. З 2008 р. – член-кореспондент, з 2011 – дійсний член Транспортної Академії України.

Криворучко О. М. Управлiння персоналом пiдприємства : навч. посiб. для студ. вузiв / О. М. Криворучко, Т. О. Водолажська ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв : ХНАДУ, 2016. - 200 с. - ISBN 978-966-303-646-5.

Особливу увагу приділено таким найбільш важливим аспектам управління персоналом підприємства, як: сутність та зміст управління персоналом в сучасному менеджменті підприємств; висвітлено питаня формування трудового колективу підприємства, його кадрової політики та стратегії управління персоналом; кадрове планування, набір та відбір кадрів; адаптація персоналу; оцінка та його атестація тощо. Значну частину матеріалу подано у вигляді схем та таблиць. Для більш глибокого усвідомлення теоретичних аспектів запропоновані запитання для самоконтролю та практичні завдання.
Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, а також підприємців, керівників і фахівців, які цікавляться питаннями управління персоналом підприємства.

Нікуліна Неля Василівна

Нікуліна Неля Василівна – завідувач кафедри українознавства Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, кандидат філологічних наук, магістр педагогіки вищої школи, доцент.
У 1989 році закінчила навчання за спеціальністю «Учитель української мови і літератури, німецької мови» на філологічному факультеті Івано-Франківського педагогічного інституту імені В.Стефаника (нині Прикарпатський університет імені В. Стефаника).
У 2005 році отримала другу вищу освіту, закінчивши з відзнакою Українську інженерно-педагогічну академію за спеціальністю «Магістр педагогіки вищої школи», тема кваліфікаційної магістерської роботи «Використання продуктивного типу навчання у формуванні термінологічної компетенції фахівця».
 15 березня 2005 року захистила дисертацію «Становлення сучасної української термінологічної системи автомобілебудування та ремонту транспортних засобів», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова (науковий керівник – завідувач кафедри української мови ХНПУ імені Г. С. Сковороди, професор, кандидат філологічних наук Олексенко О. А.)
Опікується проблемами українського термінознавства, зокрема працює над комплексною лінгвістичною розвідкою «Сучасна українська термінологія: теоретичні та прикладні проблеми» та дисертаційним дослідженням «Номен як складник транспортної термінологічної мегасистеми» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

Нiкулiна Н. В. Словник транспортних чужомовних запозичень / Н. В. Нiкулiна ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2010. - 417 с. - ISBN 978-966-303-326-6.

Пропонований словник містить більше 3 тисяч реєстрових слів і совосполучень, що були в різний час запозичені з інших мов або ж утворені з чужомовних лексичних елементів.
Читач у виданні може довідатися про значення незнайомого чужомовного слова, його походженя, про набуття словом нових і відродження застарілих значень, синоніми і варіанти до поданих лексем, а також орфографічні й акцентні норми на сучасному етапі розвитку транспортної галузі.
Словник адресований щонайширшому колу читачів: студетам технічних ВНЗ, викладачам, фахівцям транспортної системи України, всім, хто цікавиться транспортною тематикою.

 

 

 

Monday, 05.03.2018 10:02 Вік: 5 Років