Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Monday, 05.12.2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

Розстріляне відродження

Слова, які ввійшли в історію і означили в ній долю української культури після революції. Причому ця метафора охоплює і мертвих і живих, яких не страчено, але позбавлено свободи творити.

Такий драматичний образ винесли учасники і очевидці, яким доля судила вийти живими з того пекла, щоб правдиво свідчити про друзів, скошених в розквітв сил. Прагнення донести правду, підхопити зупинену пісню і продовжити обірване життя має силу нездоланну.

Таємниця «літературного злочину», за який ліквідовано українських письменників 30-х років, тривожила багатьох. Офіційне пояснення «терористи» від самого початку сприймалося, як крик злодія: «ловіть злодія!».

Реабілітація 50-х років і видання «вибраних творів» письменників не прояснювали нічого, а ще більше завуальовували таємницю.

Аж ось в Парижі 1959 року виходить антологія творів і розстріляних і «перевихованих» і пропалих безвісти. З неї видно їхню головну вину перед сталінським режимом : вони прагнули зберегти письменницьку честь і національну гідність.

Тут важливо знати, що сталінський терор був «ідейним» терором, обгрунтованим жорстокою теорією нещадної «класової війни» з буквальною ліквідацією «класових ворогів», куди зараховано інтелігенцію.

Кульмінацією дій радянського репресивного режиму стали масові розстріли «контрреволюціонерів», вчинені напередодні 20-річчя жовтневого перевороту. Так, 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох (Карелія) було страчено велику групу в'язнів Соловецької тюрми. У списку «українських буржуазних націоналістів», розстріляних 3 листопада, були Лесь Курбас, Микола Куліш, Матвій Яворський, Володимир Чеховський, Валер'ян Підмогильний, Павло Филипович, Валер'ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михайло Козоріс, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий та інші. Загалом в один день за рішенням несудових органів було страчено десятки представників української інтелігенції — цвіту української нації.

Не відомі точні дані щодо кількості репресованих українських інтелігентів у часи сталінських репресій періоду Розстріляного відродження. За деякими даними це число сягало 30000 осіб.

Натомість, досить просто визначити приблизну кількість репресованих осіб серед письменників: за наявністю їх публікацій на початку і наприкінці 1930-х. Так, за оцінкою Об'єднання українських письменників «Слово» (організації українських письменників у еміграції), яку було надіслано 20 грудня 1954 року Другому Всесоюзному з'їздові письменників, 1930 року друкувалися 259 українських письменників, а вже після 1938 року — з них друкувалися лише 36 (13,9 %). За даними організації, 192 із «зниклих» 223 письменників були репресованими (розстріляними чи засланими в табори з можливим подальшим розстрілом чи смертю), 16 — зникли безвісти, 8 — вчинили самогубство.

 

 

Лаврiненко Ю. Розстрiляне вiдродження : антол. 1917-1933 : поезiя-проза-драма-есей / Ю. Лаврiненко. - К. : Смолоскип, 2002. - 983 с.. - ISBN 966-7332-72-1.

Дивовижна книга «Розстріляне відродження» народилася в уяві Юрія Лавріненка, якому пощастило вийти живим із сталінських концлагерів, на хвилі війни пробратися на Захід і винести живу пам’ять про всіх змушених замовкнути. Про закатованих і зтероризованих. Це була також перша спроба написати біографії авторів, перекручувані і засекречені, і дати кваліфіковане висвітлення творчості сорока авторів з належної філософської висоти.

Вишня Остап. Мисливськi усмiшки / Остап Вишня. - Х. : Фолiо, 2012. - 251 с. - (Шкiльна бiблiотека української та свiтової лiтератури). - ISBN 978-966-03-5461-6.

Остап Вишня (П. М. Губенко) – відомий український письменник. Він писав нариси, фейлетони, плідно працював як перекладач, але найбільшої слави зазнав як гуморист і сатирик. Його «Мисливські усмішки» вже понад півсторіччя веселять читачів – читати їх без сміху неможливо. Герой «Мисливських усмішок», який є й оповідачем, - трохи хитрий, трохи дивакуватий у своєму священнодійстві збирання на полювання, але завжди він іронічний до себе, доброзичливий і наївний, як дитина. І головне для нього – не трофей, а спілкування з природою.

Хвылевый Микола. Синие этюды : повесть, рассказы / Микола Хвылевый ; пер. с укр. А. Руденко-Десняка. - Москва : Сов. писатель, 1990. - 496 с.. - ISBN 5-265-01026-2.

«Сині етюди» - перша книга російською мовою видатного українського письменника Миколи Хвильового. В роки культу особистості його романтичні і сатиричні твори були забуті. Проза М. Хвильового відбила пафос і драматизм післяреволюційного часу. Він постає водночас як мрійник – утопіст, що намагався передати героїку складних революційних років, і як цілком тверезий реаліст, що побачив і правдиво змалював життєвий бруд, складність і суперечності довколишньої дійсності.

Яновський Юрiй. Оповiдання. Романи. П'єси / Юрiй Яновський. - Київ : Наук. думка, 1984. - 575 с. - (Бiблiотека української лiтератури. Радянська українська лiтература).

Юрія Яновського справедливо називають сміливим новатором в українській літературі ХХ ст. У царині як змісту, так і форми художніх творів ніколи не прагнув ходити чужими стежками, відкидав усталені схеми, банальності, трафарети. В книгу входять оповідання і романи «Вершники», «Мир», п’єси «Дума про Британку» і «Дочка прокурора».В них відображена героїка громадянської війни, любов, непереможне життєлюбство.

Кулiш М. П'єси / М. Кулiш. - К. : Наук. думка, 1998. - 304 с. - (Бiблiотека школяра). - ISBN 966-00-0402-8.

До збірки творів видатного українського драматурга М. Г. Куліша ввійшли кращі його п’єси : «Мина Мазайло», «Народний Малахій», «Маклена Граса» «Патетична соната». Своїм «Народним Малахієм» М. Куліш сказав те, чого не наважувалися казати інші: про заміну старої релігії – релігією новою, соціалістичною. Ідея негайного запровадження соціалізму, з якою фанатично носиться Малахій, обертається злом. Темою комедії «Мина Мазайло» є «міщанство і українізація». Це політична сатира на міщанство в цілому і критика національної упередженості й зверхності.

Довженко Олександр. Україна в огнi : Кiноповiсть / О. Довженко. - К. : Україна, 2004. - 143 с. : iлюстр. - ISBN 966-141-9.

Кіноповість, у свій час розкритикована, засуджена і заборонена до постанови й друку Сталіним, є унікальним документом епохи. «Україна в огні» - чесна, неприхована правда про перший період війни. За широтою охоплення матеріалу, глибиною і правдивістю зображення цей твір у радянській літературі тих часів є одним з найкращих. У ньому зафіксовано глибокі думки славетного митця, кінорежисера, письменника, мислителя, його палка любов до українського народу.

Пiдмогильний Валер'ян. Оповiдання. Повiсть. Романи / Валер'ян Пiдмогильний. - Київ : Наук. думка, 1991. - 800 с. - (Бiблiотека української лiтератури. Радянська українська лiтература). - ISBN 5-12-002453-Х.

Валер’ян Підмогильний – видатний український письменник, творчість якого тривала трохи більше десяти років(репресований 1934 року). Але він написав кілька збірок оповідань, повістей, романи «Місто» і «Невеличка драма», які були в центрі літературного процесу 20-х  - початку 30-х років на Україні. Ці твори й сьогодні приваблюють майстерністю психологічно – філософського дослідження людини в складних суспільних обставинах. У книзі вміщено переважну більшість творчої спадщини прозаїка, яка лише останнім часом повертається до читача.

Антоненко-Давидович Борис. Смерть ; Сибiрськi новели ; Завищенi оцiнки / Борис Антоненко-Давидович ; вступ. сл. Л. Бойка. - К. : Вид-во гуманiт. лiт-ри, 2005. - 557 с. - (Б-ка Шевченк. ком.). - ISBN 966-96500-3-8.

У цій посмертній книжці відомого українського письменника, який майже двадцять років «вивчав життя» в сталінсько–беріївських таборах, йдеться здебільшого про події і долі сумні, драматичні, а то й трагікомічні. Але із найважчих випробувань художник виніс глибоко вистраждану, а не сліпу віру в незнищенність людської доброти, в конечне торжество справедливості, правди.

Гроно нездоланих спiвцiв : лiт. портр. укр. письменикiв ХХ ст. : навч. посiб. - К. : Укр. письменник, 1997. - 282 с. - ISBN 966-579-000-5.

У книзі подаються літературні портрети тих українських письменників ХХ століття, яких за часів тоталітарного режиму спіткала тяжка доля : одні були репресовані, переслідувані, твори інших заборонялися, замовчувалися, деякі були змушені емігрувати, жити й працювати на чужині. Нині їхні твори вивчаються за шкільними програмами. З цієї книги читачи зможуть довідатися про життя і творчість М. Хвильового, В. Підмогильного, В. Винниченка, І. Багряного та інших видатних письменників, без творчості яких неможливо уявити літературний процес ХХ століття в усій його повноті і розмаїтості.

 

 

 

Thursday, 25.01.2018 09:12 Вік: 5 Років