Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Saturday, 01.10.2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

Переміщення як продукцiя транспорту

Людині для життя потрібні: їжа, одяг, житло. Щоб все це мати, його потрібно виробляти. Виробництво матеріальних благ складає основу існування людського суспільства. У процесі виробництва продукції виробником виникає необхідність у її переміщенні. Готову продукцію також необхідно переміщувати від виробника до споживача у сфері реалізації.

Переміщення існує як в основних, так і в допоміжних процесах, і при доставці продукції споживачам(у сфері реалізації).

Слово «переміщення» - означає транспортування. Воно може виконуватися різними видами транспорту як у процесі виробництва, так і в сфері реалізації. При переміщенні ціна продукції, яку переміщують, зростає на величину витрат. пов’язаних з переміщенням, аналогічно зростанню ціни продукції при її виробництві на будь-якому підприємстві матеріального виробництва. Ця закономірність зростання ціни продукції при переміщенні дозволяє віднести транспортування до галузі матеріального виробництва. На підприємствах виробляють матеріальну продукцію, яка має, вагу, колір, розмір. Продукцією транспорту є процес переміщення.   
                                                                                                                                                      
Підприємства транспорту здійснюють перевезення та надання послуг на основі державних замовлень, договору на перевезення пасажирів і вантажів та державних контрактів з урахуванням економічної ефективності провізних та переробних можливостей транспорту.

Комплекс транспортно-експедиційних послуг, пов’язаних з відправленням і отриманням вантажів, надається експедиторськими організаціями  у порядку, встановленому кабінетом Міністрів України.

 

 

Костюченко Л. М. Автомобiльнi перевезення у мiжнародному сполученнi / Л. М. Костюченко, М. Р. Наапетян. - К. : Слово, 2007. - 649 с. - ISBN 966-8407-67-9.

У книзі описується організація перевезень вантажів,пасажирів та багажу в міжнародному сполученні;складена у відпровідності з національним і міжнародним законодавством у галузі автомобільного транспорту.

Савин В. И. Перевозки грузов автомобильным траспортом : справ. пособие / В. И. Савин. - М. : Дело и сервис, 2002. - 544 с. - ISBN 5-8018-0143-X.

Перевезення вантажів автомобільним транспортом регламентуються численними нормативними правовими документами, які разом з транспортним статутом утворюють транспортне законодавство. У цьому транспортному посібнику наводяться результати правового аналізу документів, а також систематизації основних документів перевезення вантажів даним видом транспорту.

Мiжнароднi перевезення : навч. посiб. для студ. вузiв / М. Ф. Дмитриченко, I. А. Вiкович, I. Л. Самсiн, Р. В. Зiнько ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, Нац. трансп. ун-т. - Львiв : Львiв. полiтехнiка, 2012. - 307 с. - ISBN 978-966-617-607-368-0.

У навчальному посібнику висвітлено формування міжнародних транспортних коридорів, особливості організації міжнародних перевезень вантажів і пасажирів на автомобільному та залізничному транспорті, їх правове регулювання. Тенденції розвитку і шляхи покращення якості й ефективності різних видів міжнародних перевезень, та їх економічної доцільності з урахуванням новітніх тенденцій розвитку міжнародніх перевезень, а також наведено практичних прикладів щодо покращення транспортного процесу у міжнародному сполученні.

Босняк М. Г. Вантажнi автомобiльнi перевезення : навч. посiб. для студ. вузiв / М. Г. Босняк ; М-во освiти i науки України. - К. : Слово, 2010. - 407 с. : iлюстр. - ISBN 978-966-194-035-1.

У посібнику розглядається теорія, технологія, організація і управління виконанням автотранспортних послуг (доставкою вантажів) у ринкових умовах.

Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических систем / под ред. А. В. Кириченко. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер, 2004. - 506 с. : ил. - ISBN 5-94723-783-0.

У книзі розкривається зміст і розглядаються шляхи становлення концепції логістичної інтенсифікації транспортних систем. Наводиться досвід організації координованої роботи промисловості і транспорту. З метою реалізації досвіду і результатів проведених сьогодні досліджень в книзі описуються методи і даються рекомендації щодо формування та розвитку транспортно-логістичних систем. Розкриваються питання сучасного міжнародно-правового забезпечення перевезень і порядок оформлення як транспортної, так і митної документації.

Яновський П. О. Пасажирськi перевезення : навч. посiб. для студ. вузiв / П. О. Яновський ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, Нац. авiц. ун-т. - К. : НАУ, 2012. - 436 с. - ISBN 978-966-598-751-2.

Викладено основи сучасної технології і організації роботи пасажирського транспорту в умовах міських, приміських, міжміських та міжнародних перевезень. Показано особливості і роль залізничного, автомобільного та водного (морського і річкового) транспорту у розвитку й удосконаленні організації пасажирських перевезень. Наведено експлуатаційно-технічну характеристику транспортних засобів, класифікацію пасажирських перевезень, сервіс пасажирських перевезень, методи дослідження пасажиропотоків, принципи організації і управління пасажирськими перевезеннями, особливості взаємодії різних видів транспорту в транспортних вузлах, порядок обслуговування пасажирів на вокзалах, у портах і в процесі перевезення.

Автомобильные перевозки: организация и учет / [Л. Мирошниченко. Г. Сапрыкин, Е. Михайленко, О. Кузнецов]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Х. : Фактор, 2006. - 532 с. - ISBN 966-312-446-6.

У книзі розглянуто питання, что стосують порядку организации та обліку автомобільних перевезень. Розглянуто порядок ліцензування, питання окремий відів страхування, необходимость в якіх вінікає у процесі експлуатації транспортних засобів та здійснення перевезень, порядок складання договорів перевезень.
Книга містіть законодавчі та нормативні акти, что стосують правил перевезення пасажирів та вантажів, ліцензування перевезень, калькулювання собівартості та ціноутворення на транспорті, организации охорони праці працівників автотранспорту.

Пассажирские автомобильные перевозки : учеб. для студентов вузов / В. А. Гудков, Л. Б. Миротин, А. В. Вельможин и др. - М. : Горячая линия, 2004. - 448 с. : ил. - ISBN 5-93517-157-0.

У підручнику викладені питання сучасної теорії, технології та організації роботи пасажирського транспорту в умовах міських, приміських, міжміських та міжнародних перевезень. Розглянуто роль автомобільного транспорту в розвитку і вдосконаленні організації автомобільних перевезень. Містяться відомості про диспетчерському керівництві, застосовуваних тарифах, квиткових системах, про постійному контролі й управлінні на пасажирському транспорті.

Нагорний Є. В. Спосiб формування технологiї контрейлерних перевезень за допомогою автоматизованої евристичної системи / Є. В. Нагорний, Н. Ю. Шраменко, О. П. Процик // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др. - Х., 2015. - Вып. 36. - С. 149-153.

У статті, для вибору раціональної технології контрейлерних перевезень запропоновано спосіб, який передбачає удосконалення автоматизованої системи шляхом надданя ій евристичного характеру. При організації контрейлерного руху передбачається взаємоузгодження дій між учасниками контрейлерного перевезення задля мінімізації часу переміщення вантажу.

Форнальчик Е. Ю. Застосування нечiткої логiки та генетичних алгоритмiв у моделях пасажирських пересувань / Е. Ю. Форнальчик, А. Б. Бiлоус, I. А. Демчук // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др. - Х., 2014. - Вып. 35. - С. 122-127.

В статті проаналізовано результати застосування «м’яких» методів обчислення попиту населення на пересування у містах та наведено основні переваги їх використання.

Горбачов П. Ф. Iмiтацiйна модель обслуговування разових замовлень на мiжмiськi вантажоперевезення / П. Ф. Горбачов, Н. В. Мосьпан // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. - Харьков, 2017. - Вып. 76. - С. 32-39.

В статті обгрунтовується доцільність застосування сучасних методів імітаційного моделювання для дослідження та оцінки діяльності автотранспортних підприємств, що надають послуги з міжміських вантажоперевезень за разовими договорами. Описується імітаційна модель обслуговування разових замовлень на міжміські вантажні перевезення та надаються рекомендації щодо ії використання.

Рубан Д. П. Застосування електронних систем обстеження пасажиропотокiв на мiських автобусних маршрутах / Д. П. Рубан, М. В. Пiдгорний, Г. Я. Рубан // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. - Х., 2016. - Вып. 74. - С. 17-20.

В статті проведено аналіз сучасних електронних систем обстеження пасажиропотоків. Наведено їх переваги та недоліки. Доведено ефективність застосування сучасних методів автоматизованого обстеження пасажиропотоків міських автобусних маршрутів. Наведено критерії точності автоматизованих методів обстеження пасажиропотоків та рекомендації щодо їх обчислення.

 

 

 

Tuesday, 11.12.2018 09:27 Вік: 4 Років