Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Monday, 05.12.2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

На крилах поезії

Поезія – це завжди неповторність,
Якийсь безсмертний дотик до душі.

Ліна Костенко

 

Змінюються часи і влада, змінюється життя і людський світогляд, але незмінними залишаються найвищі істини, незмінною лишається людська потреба любити і творити. Нерозгаданою залишається таємниця душі, в якій незгасним вогнищем горить священне і нездоланне почуття любові, яке є насправді вічною темою, що ніколи не покине ні літератури, ні мистецтва взагалі. Поезія надихає, звеличує, штовхає на подвиги. Вірші найвідоміших поетів світу окриляють закоханих романтиків, запалюють відчайдушних любителів пригод, спонукають до боротьби за свої права, бувають гостріші за меч та сильніші за будь- яку зброю або ж мелодійні та ніжні, як спів солов`я.

Поезія – це найважливіше культурне явище, всеосяжна мова, що передає внутрішнє прагнення людини жити разом з іншими і тим самим необхідна для зближення народів. Будучи відображенням і дзеркалом суспільства, поезія – головний засіб самоствердження і дієвий важіль творчості, прогресу та всезагального розвитку.

Поезія допомагає нам жити разом. Вона необхідна для встановлення діалогу між культурами та для гармонійної взаємодії між різними суспільствами.

 

 

Гении рифмы : 500 лучших стихотворений всемир. лит. - Симферополь : Реноме, 1998. - 361 с. - ISBN 966-7198-40-5.

Антологія кращих віршів всесвітньої літератури не випадково об`єднана спільною назвою «Генії рими». В цей збірник введені найсильніші зразки світової поетичної думки, починаючи з мудреців Стародавнього світу і закінчуючи сучасними поетами – бардами. Кожний майстер поетичного слова поданий тут кращим своїм твором. Для зручності користування всі автори розподілені за алфавітом, що дає можливість читачу самостійно розставити пріоритети. Книга обладнана довідковим апаратом.

Акорди : антологiя укр. лiрики вiд смертi Шевченка / упоряд. I. Франко. - репринт. вид. з дод. - К. : Веселка, 2005. - 350 с. : iл. - ISBN 966-01-0369-7.

Понад 100 років тому у Львові побачила світ антологія «Акорди», з любов`ю упорядкована Іваном Франком. Книга, що репрезентувала творчість 88 поетів другої половини ХІХ – початку ХХ століття, стала помітним явищем у духовному житті України і відтоді була перевидана лише єдиний раз 1992 року у «Веселці».
Нинішня фототипна публікація з додатком (післямовою і примітками) адресована усім, хто зацікавиться історією розвитку української літератури.

Трiада слов'янської поезiї / пер. В. В. Стрiлка. - К. : Книга, 2008. - 243 с. : iлюстр. - ISBN 978-966-8314-51-3.

В книзі білоруського перекладача Валерія Стрілка «Тріада слов`янської поезії» представлені окремі твори українських класиків в перекладах білоруською і російською, твори білоруських класиків в перекладах українською і російською та твори російських класиків – українською й білоруською мовами.
Прищеплювати класичні квітки на гілки власного саду надзвичайно складно, клопітно і ризиковано. В «Тріадах» же вони не змагаються в кольорах, пахощах, звуках, розмірах, а взаємно доповнюються та збагачуються.

Українка Л. Вибранi твори : поезiї, поеми, драм. твори / Л. Українка. - К. : Днiпро, 1974. - 630 с. : iлюстр.

До книги увійшли поетичні цикли «Мелодії», «Ритми», «Хвилини», «Зоряне небо», а також поеми «Роберт Брюс, король шотландський», «Давня казка» та «Ізольда Білорука». Головна тема поеми  «Давня казка» - відносини поета до суспільства, а властиво значення поезії в індивідуальному і громадському житті. «Ізольда Білорука» - це перлина ліроепосу. Основа сеї поеми взята з середньовічного роману «Трістан та Ізольда».

Лучшие стихотворения. - Донецк : "БАО", 2009. - 320 с. : ил. - ISBN 978-966-481-207-5.

Пропонований читачам збірник включає вибрані вірші чудових російських поетів кінця ХІХ – початку ХХ століття: М. Волошина, В. Брюсова, О. Блока, М. Гумильова, С. Єсеніна, М. Цвєтаєвої. Вони жили в складну епоху історичних змін, ломки усіх звичних підвалин – політичних, економічних, моральних. Це наклало відбиток і на їх творчість, і на долю.
Кожен з цих поетів – яскрава індивідуальність з самобутнім талантом і неповторним стилем. Об`єднує їх одне – любов до Батьківщини і тривога за неї.

Вершины русской поэзии. Век XIX. - М. : ЭКСМО-Пресс, 1999. - 636 с. - (Рус. классика). - ISBN 5-04-002554-8.

Вірші для цієї книги відібрані на основі тільки художніх критеріїв – і ніяких інших. Це найбільш глибокі за змістом і найбільш досконалі за формою ліричні твори корифеїв російської класичної літератури – О. С. Пушкіна, Ф. І. Тютчева, О. В. Кольцова, М. Ю. Лермонтова, А. А. Фета та М. О. Некрасова.

Классическая восточная поэзия : антология / сост., предисл., введ., глоссарий, коммент. Х. Г. Короглы. - М. : Высш. шк., 1991. - 798 с. - ISBN 5-06-001591-2.

Імена Рудакі, Фірдоусі, Омара Хайяма, Сааді, Хафіза та інших поетів Сходу протягом тисячоліть збагачували світову літературу шедеврами ліро – епічної, філософсько – етичної та чарівно – фантастичної поезії. В антологію включені твори поетів тюркомовних народів СРСР. У вступному слові характеризуються особливості літературного процесу. Антологія забезпечена літературно – критичним додатком і коментарем.

Хайям Омар. Рубаи / Омар Хайям. - Ташкент : Изд-во ЦК КП Узбекистана, 1983. - 123 с. : ил.

В книзі зроблена спроба зібрати кращі переклади на російську мову всесвітньо відомих чотиривіршів класика персько – таджицької поезії, вченого, математика і астронома, поета і філософа Омара Хайяма. Наукова і літературна спадщина Омара Хайяма служила і служить Людині, будучи яскравою сторінкою в культурі народів світу.

Дорога кличе в далечiнь.. : поезiї / М-во освiти та науки України, ХДАДТУ ; ред., упоряд. I. Перепеляк. - Х., 2000. - 200 с. - ISBN 966-7427-78-1.

Ця колективна поетична книга підготовлена до 70-річчя Харківського національного автомобільно – дорожнього університету. Вона писалася поступово, кількома поколіннями автодорожників. До поетичної збірки ввійшли кращі твори педагогів, студентів, співробітників ХНАДУ. Вихід у світ цієї книги красномовно свідчить, що поряд з навчальним процесом, з основною навчально – педагогічною діяльністю триває безперервний творчий пошук.

 

 

Monday, 07.05.2018 09:14 Вік: 5 Років