Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Monday, 05.12.2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

До ювілею Золотарьова Віктора Олександровича

Золотарьов Віктор Олександрович - професор; д.т.н. зав. каф. технології дорожньо-будівельних матеріалів (з 1992 р.).
Народився 20 січня 1938 р. в Харкові.
В 1955-1960 рр. навчався в Харківському інституті інженерів залізничного транспорту, на факультеті промислового та цивільного будівництва.
1964-1965 (10 місяців) стажувався в Центральної лабораторії доріг і мостів (м. Париж).

В 1967 р. захистив кандидатську, а в 1983 р. докторську дисертацію на тему «Закономірності деформування і руйнування бітумів асфальтобетону як основа поліпшення і регулювання їх властивостей».
З 1967 р. кандидат технічних наук, а з 1983 р. профессор.

Початок наукової діяльності В. О. Золотарьова пов'язаний з дослідженнями асфальтобетонів різної макроструктури, в результаті яких було доведено високу якість асфальтобетону з 40-55% щебеню, що забезпечило їм широке застосування в світі. З 1967 року по теперішній час В. О. Золотарьов успішно адаптує термофлуктуаційну теорію міцності С. Н. Журкова до асфальтобетонів. Їм встановлені закономірності впливу на час життя асфальтобетону навантажень, рівня напруженого стану, температури, рідких середовищ, складу асфальтобетона, консістенціі і виду бітумних в'яжучих. На цій основі розроблені критерії та метод прискореної оцінки стійкості асфальтобетонів при спільній дії на них навантажень і агресивних середовищ.

З середини 80-х рр. і по теперішній час В. О. Золотарьов з учнями результативно вивчає: поверхневі і когезійні властивості бітумів; ефективність і термічну стабільність в бітумах поверхнево-активних речовин; шляхи спрямованого регулювання процесів окислення бітумів в локальних установках; вплив технології компаундування бітумів на їх властивості.

Під керівництвом В. О. Золотарьова захищено 33 кандидатських і 2 докторські дисертації. Його творчий доробок складає 550 друкованих робіт, з них 6 монографій, 6 навчальних посібників, створено 32 винаходів. За його ініціативою і під його керівництвом розроблені перші в історії України держстандарти на асфальтобетони, бітуми, методи випробування бітумів.

З 1996 р. по 2007 р. В. О. Золотарьов представляв Україну в Технічному комітеті «Нежорсткі дороги», а з 2005 р. і в комітеті «Термінологія і допомога в перекладах» Всесвітньої дорожньої Асоціації (РIARC-AIPCR). Він був асоційованим членом Європейського комітету з нормалізації (СEN) . Активно поширює європейський досвід в Україні. Спільно з колегами їм переведено 13 робіт, виконаних в країнах ЄС, загальним обсягом 38 друкованих аркушів. Також В. О. Золотарьов прагне якомога повніше представити свої роботи в далекому зарубіжжі, де до теперішнього часу опубліковано 29 його статей і доповідей. У 2012 році видано перший в історії України «Англо-франко-український словник дорожнiх термiнiв Всесвiтньої дорожньої Асоцiацiї (PIARC-AIPCR)», складений В. О. Золотарьовим об'ємом 34 друкованих аркуша.

В. О. Золотарьов брав участь в міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах в Канаді, Франції, Іспанії, Швейцарії, Австрії, Голландії, Люксембурзі, Словенії, Польщі, Малайзії, Сирії, Чехії, Греції, Туреччині.

Заслужений діяч науки і техніки України, кавалер орденів «За заслуги» ІІІ (1987) та ІІ ступенів (2006), почесний дорожник, дійсний і заслужений член Транспортної Акадаміі України, стипендіат державної стипендії для видатних вчених України, відмінник освіти України, дипломант двох конкурсів (1998 і 2003 рр.) «Слобожанщина - кращі імена», повний кавалер Почесного знака ХНАДУ «За видатні заслуги перед колективом університету». Має почесне звання «Академік транспортної академії України». Загальний cтаж праці 51 рік (всі роки в ХНАДУ).

Вітаємо Віктора Олександровича із радісним життєвим святом! Зичимо Вам щастя і здоров’я, успіхів у роботі, тепла і злагоди, родинного затишку і любові Ваших рідних, близьких та друзів. Нехай здійсняться Ваші творчі задуми і плани, а всі починання нехай супроводжують надія та успіх. Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням і радістю.

 

Испытания дорожно-строительных материалов : лаборатор. практикум / [В. А. Золотарев, В. И. Братчун, А. В. Космин, Ю. П. Ткачук, В. А. Псюрник, Е. Б. Киреева, С. Н. Толмачев, Н. Ф. Глущенко] ; под ред. В. А. Золотарева, А. В. Космина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, ХНАДУ. - Харков : ХНАДУ, 2012. - 368 с. : ил. - ISBN 978-966-303-363-1.

Розглянуто системи і методи оцінки якості будівельних матеріалів, які    в основному  використовуються  в дорожньому будівництві: природні кам'яні матеріали, матеріали на основі мінеральних і органічних в'яжучих. Наведено відомості про бітуми, модифіковані полімери, емульсії та сучасні методи їх випробувань.

Золотарев В. А. Дорожные битумные вяжущие и асфальтобетоны : [2-х ч.]  : учебник. Ч. 1 / В. А. Золотарев ; М-во образования и науки Украины, ХНАДУ. - Харьков : ХНАДУ, 2014. - 179 с. - ISBN 978-966-303-566-6.

Викладено сучасні уявлення про склад, структуру, технології виготовлення, фізико-механічні, реологічні та технологічні властивості та системи оцінювання якості окиснених та залишкових дорожніх бітумів, бітумів, модіфікованих полімерами, бітумних емульсій.
Підручник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 05.23.05 – «Будівельні матеріали та вироби», для працівників дорожньої галузі.

Золотарев В. А. Дорожные битумные вяжущие и асфальтобетоны : [2-х ч.] : учебник. Ч. 2 / В. А. Золотарев ; М-во образования и науки Украины, ХНАДУ. - Харьков : ХНАДУ, 2016. - 203 с. - ISBN 978-966-303-566-6.

Викладено сучасні уявлення про структуру, склад, фізико-механічні, реологічні, технологічні властивості та системи оцінки якості дорожніх асфальтобетонів різних типів, видів і призначення.
Підручник призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Будівництво автомобільних доріг та аеродромів», аспірантів, які навчаються за спеціальністю  05.23.05 – будівельні матеріали та вироби, для науковців та робітників-виробничників дорожньої галузі.

Золотарев В. А. Технические, реологические и поверхностные свойства битумов : избр. тр. / В. А. Золотарев. - СПб. : Славутич, 2012. - 148 с. : ил. - ISBN 978-5-902857-06-8.

Збірка вибраних праць, присвячених властивостям самого поширеного в світі дорожнього в'язкого - бітуму. Пріоритетна увага приділена залежностям класичних реологічних показників бітумів від темперетури, частоти деформування, консистенції і структурного типу. Наведено відомості про поверхневі властивості. Запропоновано оригінальні заходи оцінки адгезії і когезії, а також залежно цих показників від виду бітумів. Викладено особливості властивостей бітумів, отриманих окисленням і ваккумних дистиляцією. Видання призначено для працівників дорожньої і нафтопереробної галузі, викладачів, аспірантів, студентів.

Золотарев В. А. Битумы, модифицированные полимерами и добавками : избр. тр. / В. А. Золотарев. - СПб. : Славутич, 2013. - 149 с. : ил. - ISBN 978-5-902857-07-5.

Збірка вибраних праць присвячена властивостям бітумів, модифікованих полімерами, і асфальтобетонів на їх основі, ефективність яких для доріг вищих категорій підтверджується стійким збільшенням обсягів їх застосування в промислово розвинених країнах.
На основі результатів порівняльних досліджень і світової практики, пріоритетну увагу приділено бітумів з добавками полімерів типу СБС. Розглянуто їх технічні вязкостні і технологічні властивості у взаємозв'язку із вмістом і консистенцією бітумів. Показана ступінь інформативності традиційних показників якості бітумних в'яжучих, приділено увагу когезійним і адгезійним властивостям БМП і ефективності ПАР по відношенню до них.      Збірник є першим в СНД досвідом системного підходу до вивчення бітумів, модифікованих прямим введенням в них полімерів, і асфальтполімербетонів на їх основі. Видання призначене для працівників дорожньої галузі, дослідників, аспірантів і студентів.

Золотарев В. А. Дорожные асфальтобетоны : избр. тр. / В. А. Золотарев. - СПб. : Славутич, 2015. - 184 с. : ил. - ISBN 978-5-902857-08-2.

Збірник вибраних трудів присвячений самому поширеному в світі дорожньому матеріалу - асфальтобетону. За сто років свого виробничого розвитку він з примітивної механічної суміші мінеральних компонентів з природним асфальтом став елітним матеріалом, властивістю якого спрямовано керувати, використовуючи сучасні досягнення фундаментальних наук.
На підставі результатів багаторічних досліджень у збірнику викладені проблеми стійкості асфальтобетону та шляхи її підвищення. Вперше з використанням сучасних реологічних методів дослідження та приладів показані рамки  лінійної в'язкоупругої поведінки за напруженнями і деформаціями. Викладені фізичні основи довготривалої міцності асфальтобетонів. Висвітлено деякі технологічні приклади управління якістю асфальтобетонів.
У збірнику вперше кількісно обгрунтована спільність реологичної поведінки бітумів і асфальтобетонів, а також основна роль лінійних в'язкопружних характеристик асфальтобетону в забезпеченні надійності конструювання дорожніх одягів.
Видання призначене для працівників дорожньої галузі, дослідників, викладачів, аспірантів і студентів.

Золотарев В. А. Дорожно-строительные материалы : (крат. курс) : пособие для иностр. студентов / В. А. Золотарев, С. В. Оксак ; М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; под ред. проф. В. А. Золотарева. - Харьков : ХНАДУ, 2014. - 60 с.

Викладено основні відомості про бітумні в'яжучі і бетони на їх основі в скороченій формі. Розглянуто методи визначення якості зазначених будівельних матеріалах. Наведено вимоги, які пред'являються в Україні та країнах Європи, до основних властивостей в'язких і рідких бітумів, бітумних емульсій, бітумів, модіфіцірованних полімерами, а також до бетонів на їх основі.
Призначено для іноземних студентів будівельних спеціальностей.

Золотарьов В. О. Методи визначення показникiв якостi дорожнiх бiтумiв : навч.-метод. посiб. / В. О. Золотарьов, Я. I. Пирiг ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харьків : ХНАДУ, 2013. - 60 c. - ISBN 978-966-303-494-2.

Розглянута історія розвитку методів та систем оцінки якості бітумів починаючи з кінця ХІХ століття по наш час. Приводяться літературні, а також розроблені кафедрою ТДБМ ХНАДУ, розрахункові методики визначення стандартних показників якості бітумів. Призначений для студентів, магістрантів будівельних спеціальностей, слухачів системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, може бути корисним для аспірантів та інженерів.

Золотарьов В. О. Задачi для магiстрантiв та аспiрантiв з дорожньо-будiвельних матерiалiв : навч.-метод. посiб. / В. О. Золотарьов, О. В. Космiн, В. В. Маляр ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. - Харків : ХНАДУ, 2012. - 82 с.

Наведено задачі з органічних в’яжучих, що грунтуються на фундаментальних законах фізики в‘язкопружних термопластичних систем, фізико-хімії полімерів, реології та колоїдної хімії, та задачі з асфальтобетонів, що грунтуються на теорії структуроутворення багатокомпонентних конгломератних матеріалів і фізико-хімічних процесах на границі розподілу органічне в’яжуче-кам’яний матеріал. У посібнику є вказівки до розв’язання задач та теоретичні і практичні допоміжні дані для цього.
Призначений для магістрантів спеціальності 8.06010105, аспірантів і слухачів системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Золотарев В. А. Между делом / В. А. Золотарев. - Харьков : ХНАДУ, 2012. - 80 с.

У збірці зібрані думки і міркування про сьогодення і майбутнє, смішні жарти зі студентського життя, вірші, написані в різний час, коротка автобіографія.

Золотарьов В. О.  Англо-франко-український словник дорожнiх термiнiв Всесвiтньої дорожньої Асоцiацiї (PIARC-AIPCR) / В. О. Золотарьов, В. М. Зiнченко ; М-во освiти та науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. - Харьков : ХНАДУ, 2011. - 294 с. - ISBN 978-966-303-347-1.

Паперова версія «Словника дорожніх термінів PIARC-AIPCR» до цього часу у повному обсязі існувала на 5 мовах. Створення 6-мовної версії англо-франко-українського словника має на меті допомогти вітчизняним фахівцям у справі надбання світового досвіду з дорожної науки та техніки. Досвід країн розробників «Словника…» свідчить про те, що існує багато випадків, коли в тій чи іншій мові дуже важко знайти аналоги англо-французьким термінам. Усунення таких протиріч досягається кропіткою працею фахівців по кожному напрямку дорожнього будівництва. Вочевидь, що ця проблема притаманна і украінський версії словника. Необхідність її вирішення має бути в полі зору розробників ДСТУ «Автомобільні дороги. Терміни та визначення».
Словник призначений для науковців, інженерів, аспірантів та студентів, діяльність яких пов’язана з дорожньою галуззю.

Золотарев В. А. Влияние скорости уплотнения секторным прессом на свойства асфальтобетона / В. А. Золотарев, В. П. Корюк // Наука и техника в дор. отрасли. - 2016. - № 3. - С. 30-32.

Показана ефективність низькошвидкісної укатки для сумішей різних гранулометричних типів у відношенні щільності та міцності асфальтобетонів.
Досліджено вплив швидкості укатки асфальтобетонних сумішей лабораторним секторних пресом. Показана ефективність низькошвидкісної укатки для сумішей різних гранулометричних типів щодо щільності і міцності асфальтобетонів.

Золотарев В. А. Оценка долговечности асфальтобетонов по статической усталости / В. А. Золотарев // Автошляховик України. - 2015. - № 4. - С. 30-34.

Розглянуто доцільність оцінки довговічності асфальтобетонів за часом їх життя при статичній втомі. Для отримання порівнянних результатів випробування різних асфальтобетонівдоцільно проводити при однакових відношеннях, що створюють у них напруження до міцності.
Показано, що відмінності часів життя різних асфальтобетонів тим більші, чим ближче діюче напруження до межі лінійного в’язкопружного деформування. Наведені результати випробувань асфальтобетонів на бітумах з різною глибиною проникнення голки (консистенції), на бітумах, що модифіковані полімерами. Розглянуто одночасну дію навантажень і рідких середовищ на показники довговічності асфальтобетонів.

Золотарев В. А. Влияние модификации битума полимером типа сбс на устойчивость асфальтополимербетонов в жидких агрессивных средах / В. А. Золотарев, Р. А. Хамад // Дороги и мосты. - 2014. - № 32/2. - С. 283-302.

Розглянуто закономірності зміни часу життя асфальтобетонів і асфальтополімербетонів при чистому вигині в умовах одночасної дії навантажень і рідких агресивних середовищ. Встановлено, що порівняні результати можут бути отримані при однакових рівнях напруженого стану різних асфальтобетонів. Показано вплив консистенції в'яжучих і способу модифікації бітуму полімером на стійкість асфальтобетонів в рідких агресивних середовищах.

Асфальтополiмербетони, виготовленi шляхом введення полiмеру безпосередньо в сумiш / Я. I. Пирiг, А. В. Галкiн, М. А. Свинарьов  В. О. Золотарьов та iн. // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол. : В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. - Х., 2015. - Вып. 68. - С. 85-91.

Розглянуто можливість виготовлення  асфальтополімербетонів шляхом введення полімеру  типу СБС беспосередньо в суміш кам’них матеріалів.   Показано вплив технологічних факторів виготовлення асфальтополімербетонних сумішей на фізико-механічні показники якості асфальтополімербетонів.

 

 

 

Monday, 15.01.2018 07:32 Вік: 5 Років