Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Monday, 15.08.2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

До ювілею Туренка Анатолія Миколайовича

Анатолій  Миколайович  Туренко народився 24 лютого 1940 р. в м. Кам’янка  Черкаської області в сім’ї службовця. В 1956 р. закінчив середню школу, в 1959 р. - Кіровоградський технікум механізації та електрифікації сільского господарства.

В 1962 р. вступив до Харківського автомобільно-дорожнього інституту, який закінчив з відзнакою в 1967 р., відтоді пов’язавши все життя і діяльність з ХАДІ  як асистент, аспірант, доцент, декан, проректор, перший проректор, ректор.

В 1973 р. – захистив кандидатську дисертацію – наукову працю, присвячену конструкції закритих дискових гальм великовантажних автомобілів, що відкривала новий перспективний напрямок досліджень у галузі автомобілебудування.  А. М. Туренко присвячує себе науковій та педагогічній діяльності, одержує вчене звання доцета.

В 36 років його обирають деканом провідного факультету інституту – автомобільного. Велика за обсягом і копітка робота не стала на перешкоді новим досягненням ученого, дослідницькій діяльності, яка згуртовує навколо нього учнів. Так утворюється перспективна наукова школа Туренка.

Основним напрямком її діяльності  є підвищення активної безпеки автотранспортних засобів шляхом вдосконалення гальмівної системи.

В цьому напрямку А. М. Туренком захищена докторська дисертація на тему «Підвищення ефективності гальмування вантажних і пасажирських автотранспортних засобів з пневматичним гальмовим приводом.»

Наукові напрямки, очолювані А. М. Туренком, - результати діяльності створеної ним школи – гідно оцінені державою. Він і дев’ять його учнів Указом Президента України удостоєні Державної премії  України в галузі науки і техніки. Праця «Розробка теоретичних і практичних основ створення і промислового освоєння нового покоління конкурентспроможних, високоефективних і надійних апаратів пневматичних систем  дорожніх транспортних засобів» , удостоєна Державної премії, є вінцем творіння в науковій і науково–практичній діяльності доктора технічних наук, професора А. М. Туренка.

За вагомий практичний внесок у вдосконалення конструкції гальмівних систем автотранспортних засобів, а також за створення цілого сімейства гоночних автомобілів йому присвоїно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України.

У 1992 році колектив університету на альтернативній основі одноголосно обрав Анатолія Миколайовича Туренка ректором ХАДІ. На посаді ректора інституту, а потім університету найповніше розкриваються організаторські таланти А. М. Туренка. Він втілює собою дисципліну і порядок, максимальну організованість, чіткість у виконанні службових обов’язків.  

А. М. Туренко – видатний вчений-педагог вищої школи України.  Приклад  ректора – невтомного трудівника науки -  має благотворний вплив на вчених університету. Нині колектив учених та викладачів домігся того,  що Харківський національний державний автомобільно-дорожній університет став визнаним головним центром автомобільно-дорожніх наук в регіоні, який забезпечує глибоку інтеграцію науки з виробництвом.

Шановний  Анатолію  Миколайовичу,  прийміть наші вітання з ногоди юбілею, зичимо Вам міцного здоров’я, миру,  благополуччя, щастя, творчого натхнення та успіхів у Вашій освітній та науковій діяльності.

 

 

Туренко А. М. Функцiональний розрахунок гальмiвної системи автомобiля з барабанними гальмами : навч. посiбник для студ. спец. "Автомобiлi та автомобiльне господарство" / А. М. Туренко, В. О. Богомолов, В. I. Клименко ; М-во вищ. i серед. спец. освiти УРСР ; навч.-метод. каб. з вищ. освiти ; ХАДI. - К., 1990. - 135 с.

Наведено конструктивні схеми автомобільних барабанних гальмівних механізмів. Розглянуто  питання функціонального розрахунку гальмівної системи автомобіля з барабанними гальмами відповідно до вимог сучасних міжнародних нормативних документів. Викладено методику  функціонального  розрахунку барабанних гальм.

Повышение эффективности торможения автотранспортных средств с пневматическим тормозным приводом / А. Н. Туренко, В. А. Богомолов, В. И. Клименко и др. - Х. : ХГАДТУ, 2000. - 471 с. - ISBN 966-7427-67-6.

Досліджено питання підвищення ефективності гальмування автотранспортних засобів, обладнаних пневматичним приводом гальм з урахуванням виконання міжнародних нормативних документів. Наведено методи функціонального і міцносного розрахунків елементів і гальмівної системи в цілому. Досліджено гальмівні механізми  і пневматичний гальмівний привод, его експлуатаційну довговічність.

Совершенствование способов регулирования выходных параметров тормозной системы автотранспортных средств / А. Н. Туренко, В. А. Богомолов, В. И. Клименко и др. - Х., 2002. - 398 с. - ISBN 966-7839-45-1.

Розглянуто питання регулювання вихідних параметрів гальмівних систем автотранспотних засобів. Показано перспективу використання регуляторів гальмівних сил з урахуванням вимог Правил №13 ЄЕК ООН. Застосування регулятора гальмівних сил забезпечує підвищення ефективності гальмування, зручність керування гальмівної системи, а також оснащеної антиблокувальною системою. Надано рекомендації щодо раціонального проектування апаратів та механізмів автотранспортних засобів, які впливають на роботу регулятора гальмівних сил.

Говорущенко Н. Я. Системотехника проектирования транспортных машин : учеб. пособие / Н. Я. Говорущенко, А. Н. Туренко ; М-во образования и науки Украины, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2002. - 165 с. - ISBN 966-7839-23-0.

Розглядаються методологія і стадії проектування, функціональна і технічна надійність та надійність безпечного функціонування транспортних машин в заданих дорожніх і транспортних умовах. Особлива увага приділена удосконаленню математичних моделей і теоретичних основ проектування і конструювання на базі системного підходу за принципом алгоритму розрахунку й оптимізації процесів.

Функцiональний розрахунок гальмiвної системи автомобiля з барабанними гальмами та регулятором гальмiвних сил : пiдруч. для студ. вузiв спец. "Колiснi та гусенiчнi транспортнi засоби", "Автомобiлi та автомобiльне господарство" / А. М. Туренко, В. О. Богомолов, В. I. Клименко та iн. ; М-во освiти i науки України ; ХНАДУ. - Х., 2003. - 120 с. - ISBN 966-303-026-7.

Наведено конструктивні схеми автомобільних барабанних гальмівних механізмів. Розглянуто питання функціонального розрахунку гальмівної  системи автомобіля з барабанними  гальмами відповідно до вимог сучасних міжнародних документів. Викладено методику фінкціонального розрахунку барабанних гальм.

Туренко А. Н. Импульсные магнитные поля для прогрессивных технологий : монография. Т. 3. Теория и эксперимент притяжения тонкостенных металлов импульсными магнитными полями  / А. Н. Туренко, Ю. В. Батыгин, А. В. Гнатов. - Х. : ХНАДУ, 2009. - 236 с. : ил. - ISBN 978-966-303-263-4.

Вперше описано комплекс теоретичних і експериментальних досліджень, в результаті  яких з’явилися конструкції реально діючих інструментів, що працюють на тяжіння і дозволяють практично усувати вм’ятини на заданих ділянках поверхні листових металів.

Туренко А. Н. Теоретическое и экспериментальное исследование вакуумного усилителя тормозного привода автомобилей : монография / А. Н. Туренко, С. Н. Шуклинов ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2012. - 219 с. - ISBN 978-966-303-410-2.

Наведено аналіз конструкцій вакуумних підсилювачів, робочих процесів клапанного і слідкуючого пристроїв, статичних характеристик вакуумних підсилювачів  гальмового приводу. Виконано математичний опис робочих процесів, імітаційне і експериментальне дослідження вакуумних підсилювачів гальмових приводів.

Основы создания и исследования электронно-пневматического тормозного управления транспортных средств : монография / [А. Н. Туренко, В. И. Клименко, Л. А. Рыжих, Д. Н. Леонтьев, А. Н. Красюк] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2012. - 287 c. : ил. - ISBN 978-966-303-433-1.

Наведено результати наукових досліджень у галузі проектування автоматизованного гальмівного керування. На основі системного підходу розроблено методи розрахунку базових параметрів руху транспортного засобу при гальмуванні з автоматизованим гальмівним керуванням. Отримані аналітичні залежності визначення сталого уповільнення при гальмуванні транспортного засобу з урахуванням геометричних, вагових, швидкісних, зчіпних властивостей коліс з опорною поверхнею. Теоретично та експериментально досліджено шляхи  створення та особливості  робочих процесів, що відбуваються в електронно-пневматичному гальмівному керуванні.

Автотехнiчна експертиза. Дослiдження обставин ДТП : пiдручник / А. М. Туренко, В. I. Клименко, О. В. Сараєв, С. В. Данець ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2013. - 319 с. : iлюстр. - ISBN 978-966-303-470-6.

Розглянуті особливості організації і провадження судової автотехнічної експертизи в Україні. Проаналізовані  процес гальмування і параметри гальмівної ефективності автомобіля. Наведені методики експертного розрахунку дорожньо-транспортних пригод, що найбільш  часто зустрічаються. Досліджена можливність уникнення дорожньо-транспортної пригоди. Викладена оцінка технічного стану автомобільних систем, що впливають на безпеку руху.

Туренко А. М. Оцiнка ефективностi гальмування транспортного засобу в структурi дослiдження дорожньо-транспортної пригоди : [монографiя] : присвяч. до 85-рiччя заснування ХНАДУ та 85-рiччя автомоб. ф-ту / А. М. Туренко, О. В. Сараєв ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2015. - 360 с. - ISBN 978-966-303-621-2.

Розглянуто  сучасні показники аналізу  дорожньо-транспортної пригоди та докладно подано процес гальмування транспортного засобу в контексті дослідження дорожньо-транспортної пригоди. Проаналізовано різноманітні теоретичні, експериментальні та експертні методи оцінки ефективності гальмування транспортного засобу. Наведено результати експерементальних досліджень з оцінки ефективності гальмування різних категорій транспортних засобів,  а також саморобних спортивних та ретро автомобілів. Удосконалено та  розроблено вимірювальну систему з оцінки ефективності гальмування транспортного засобу шляхом застосування сучасних аналогово-цифрових технологій. Зроблено наукові прогнози та наведені новітні технології дослідження обставин  дорожньо-транспортної пригоди.

Туренко А. Н. Рекордно-гоночные автомобили ХНАДУ (ЛСА ХАДИ) : науч.-популяр. справ. скорост. автомобилей / А. Н. Туренко, В. И. Клименко, И. В. Лукашев ; ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2015. - 92 с. : ил. - ISBN 978-966-303-582-6.

Автомобілі  марки «ХАДІ» відомі в усьому світі. До створення машин залучаються як фахівці – конструктори, так і студенти–ентузіасти. На стапелях ЛША ХАДІ були в різні часи зібрані такі автомобілі: спортивно-туристичні, електромобілі, рекордно-гоночні, кріомобіль та екоавтомобіль. На цих автомобілях встановлено не один рекорд. Завдяки машинам марки «ХАДІ» Україна є гідним конкурентом на міжнародних змаганнях  «Shell eco-marathon».

Екологiчнi аспекти рециклiнгу автомобiлiв : навч. посiб. / [А. М. Туренко, Н. В. Внукова, О. I. Позднякова] ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2016. - 332 с. - ISBN 978-966-303-609-0.

Присвячено актуальним проблемам екологічної безпеки виведення автотранспортних засобів з життєвого циклу шляхом утилізації  та рециклінгу.
У навчальному посібнику розглянуто сучасні питання рециклінгу та вторинної  переробки автокомпонентів та автомобілів, в яких закінчився термін експлуатації. Авторами детально розглянуто міжнародний досвід організації  системи утилізації  автомобілів і зроблено  порівняльний аналіз з існуючим станом цього питання на території України.
Систематизовано процес авторециклінгу по повному життєвому циклу автомобілів та розглянуто питання екологічної безпеки цих процесів. Особливу увагу приділено нормативно-правовій базі рециклінгу зношених шин та методам їх утилізації.

История инженерной деятельности. Развитие автомобилестроения : учеб. пособие / [А. Н. Туренко, В. А. Богомолов, В. И. Клименко, Д. Н. Леонтьев] ; М-во образования и науки Украины, ХНАДУ. - Харьков : ХНАДУ, 2016. - 191 с. : ил. - ISBN 978-966-303-669-4.

Викладено основні періоди розвитку інженерної діяльності щодо автомобілебудування. Розглянуто історичний аспект розвитку механізмів і машин, попередників  сучасних автомобілів, і їх силових установок. Наведено відомості про створення водяного колеса, парової машини, двигуна зовнішнього згоряння, застосування електричества і електроніки в автомобілебудуванні. Показані етапи становлення  автомобільного спорту і його вплив на окремі агрегати і вузли сучасних автомобілів загального призначення.

Словник економiста та пiдприємця / [А. М. Туренко, I. А. Дмитрiєв, О. С. Iванiлов, I. Ю. Шевченко] ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв : ХНАДУ, 2018. - 340 с. - ISBN 978-966-303-710-3.

Словник містиь систематизацію трактувань економічних термінів, з якими стикаються сучасні суб’єкти господарювання та підприємства під час провадження операційної, фінансової та інвестиційної діяльності в умовах соціально-економічної турбулентності національної економіки та інтенсифікації міжнародних інтеграційних процесів. Словник призначений для користування широким колом зацікавлених осіб; студентами  вищих навчальних закладів, аспірантами,викладачами, науковими співробітниками.

 

 

 

Monday, 17.02.2020 08:36 Вік: 2 Років