Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Tuesday, 22.06.2021
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

До ювілею Шинкаренка Володимира Григоровича

Шинкаренко Володимир Григорович народився 1 січня 1941 в с. Сенькове Куп’янського району Харківської області.
В серпні 1965 року став абітурієнтом ХНАДУ за фахом «Економіка і організація автомобільного транспорту». Другий курс навчання розпочався на новому – інженерно-економічному факультеті. За здачу чотирьох екзаменаційних сесій на «відмінно», активну громадську і наукову роботу студенту Шинкаренко В. Г. була призначена стипендія імені В. І. Леніна. 12 червня 1970 р. В. Г. Шинкаренко захистив на «відмінно» дипломний проект і отримав диплом з «відзнакою». 1.12.1970 р. він був зарахований до аспірантури МАДИ. 12.06.1973 р. він блискуче захистився.
З 1973 р. він приступив до роботи на кафедрі економіки виробництва в ХАДІ. Свою викладацьку діяльність В. Г. Шинкаренко почав з посади асистента. Потім пішли посади старшого викладача – 1.03.1975 р., доцента – 9.09.1978 р.
З 12.11.1990 р. Шинкаренко В. Г. – завідувач кафедри економіки і організації автомобільного транспорту. У 1991 році йому було присвоєно звання професора. У надрах кафедри відбулося формування першого на кафедрі доктора економічних наук, проф. Шинкаренко В. Г., який захистив докторську дисертацію в 1995 р., і
якому було доручено в цьому ж році очолити наукову школу. В даний час в ній працює 5 докторів і 44 кандидати економічних наук.
Відмінними рисами В. Г. Шинкаренко є висока відданість і самовіддача справі, якій він служить, творчий характер і прагнення досягати найвищих результатів. Його лекції відрізняються логічністю викладу матеріалу, глибиною аргументації тих чи інших положень на основі останніх досягнень економічної науки. При цьому широко використовується діалогова форма, активне підключення студентів до спільного розгляду питань.
Шановний Володимире Григоровичу, вітаємо Вас із радісним життєвим святом! Бажаємо Вам щастя і здоров’я, успіхів в роботі, тепла і злагоди, родинного затишку і любові Ваших рідних, близьких та друзів. Нехай здійсняться Ваші творчі задуми і плани, а всі починання нехай супроводжують надія та успіх. Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням і радістю. 

Шинкаренко В. Г. Маркетинг : навч. посiб. / В. Г. Шинкаренко, I. А. Дмитрiев, О. М. Криворучко ; М-во освiти та науки України, ХНАДУ. – Х., 2002. – 306 с. – ISBN 966-7839-54-0.
  У запропонованому навчальному посібнику представлений базовий курс з навчальної дисципліни «Маркетинг». Розглянуто соціально-економічну сутність маркетингу, аналіз маркетингових можливостей і розробку комплексу маркетингу, управління маркетингом.
Шинкаренко В. Г. Маркетинг взаємовiдносин АТП з основними партнерами : навч. посiб. для студ. вузiв / В. Г. Шинкаренко, I. В. Федотова ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. – Х. : ХНАДУ, 2012. – 230 с. – ISBN 978-966-303-412-6.
  У посібнику розглянуто теоретичні та методичні основи управління маркетингом взаємовідносин автотранспортного підприємства з його основними партнерами, що ґрунтуються на визначенні позицій відносин за параметрами цінності партнера для АТП та його діяльності щодо підприємства.
Менеджмент на автомобільному транспорті : навч. посiб. / В. Г. Шинкаренко, С. Г. Банаєва, Л. М. Ачкасова ; ХНАДУ. – Х. : ХНАДУ, 2005. – 196 с.
  У навчальному посібнику викладені матеріали, пов’язані з практикою функціонування автотранспортних підприємств, з питань управління в умовах становлення ринкових відносин в економіці України.
Шинкаренко В. Г. Аналiз господарської діяльності автотранспортних підприємств : навч. посiб. / В. Г. Шинкаренко, О. М. Жарова, О. М. Криворучко ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2015. – 386 с. – ISBN 978-966-303-612-0.
  У підручнику викладаються теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємств. Розглядаються основні поняття, предмет, мета, завдання й значення економічного аналізу, аналізу в діяльності підприємств. А також викладається методика комплексного аналізу найважливіших показників діяльності автотранспортних підприємств, маркетингового потенціалу, конкурентоспроможності підприємств тощо.
Шинкаренко В. Г. Маркетингова діяльність автотранспортного підприємства : навч. посiб. для студ. вузiв / В. Г. Шинкаренко ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. – Х. : ХНАДУ, 2012. – 420 с. – ISBN 978-966-303-441-6.
  У посібнику викладені теоретичні, методичні і практичні основи маркетингової діяльності автотранспортного підприємства. Наведені стратегічні аспекти маркетингової діяльності підприємства. Особливу увагу приділено розробці комплексу маркетингу окремих видів бізнесу автотранспортного підприємства.
Шинкаренко В. Г. Економiка працi на автомобiльному транспортi : навч. посiб. для студ. вузiв / В. Г. Шинкаренко, О. М. Криворучко ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. – Х. : ХНАДУ, 2012. – 341 с. – ISBN 978-966-303-440-9.
  У посібнику викладено теоретичні, методичні й практичні основи економіки праці на автомобільному транспорті. Наведено економічну сутність ефективності і продуктивності праці, методи їх вимірювання. Особлива увага приділена питанням організації, нормування та стимулювання праці, їх удосконаленню в ринкових умовах.
Шинкаренко В. Г. Управление материальными ресурсами в организациях дорожного хозяйства / В. Г. Шинкаренко, Н. Н. Бурмака. – Х., 2005. – 144 с. – ISBN 966-303-082-8.
  У підручнику запропонована система управління матеріальними ресурсами в дорожньому господарстві. Розглянуто процес планування забезпечення матеріальними ресурсами. Розроблено методичні підходи з обґрунтування розміру аварійного запасу матеріальних ресурсів для організації дорожнього господарства, з оцінки функціонування системи управління матеріальними ресурсами.
Шинкаренко В. Г. Управление конкурентоспособностью предприятия : [монография] / В. Г. Шинкаренко, А. С. Бондаренко ; М-во образования и науки Украины, ХНАДУ. – Х., 2003. – 186 с. – ISBN 966-7839-94-Х.
  У монографії запропоновано систему управління конкурентоспроможності підприємства. Розглянуто методики дослідження діяльності конкурентів і розробки стратегії конкуренції підприємства.
Шинкаренко В. Г. Экономическая оценка нововведений на автомобильном транспорте : учеб. пособие для студентов вузов / В.Г. Шинкаренко, О.М. Жарова ; М-во образования и науки Украины; ХНАДУ. – Х., 2004. – 156 с. – 1 выпуск. – ISBN 966-303-044-5.
  У навчальному посібнику наведено методичні рекомендації до розрахунку економічної ефективності нововведень на автомобільному транспорті, в основі яких лежить методика Світового банку та інших міжнародних фінансових установ.
Шинкаренко В. Г. Планування дiяльностi пiдприємств дорожнього господарства : навч. посiб. для студ. вузiв / В. Г. Шинкаренко, М. М. Бурмака ; ХНАДУ. – Х. : ХНАДУ, 2004. – 150 с. – ISBN 966-303-061-5.
  У посібнику розкрито теоретичні та практичні питання планування діяльності підприємств дорожнього господарства у ринковій економіці. У першому розділі розглянуті основні принципи та методи планування, функції та структура планових служб. Другий розділ містить науково-методичні рекомендації з виробничо-економічного планування, зокрема планування виробничої програми, праці та заробітної плати, забезпечення матеріальними ресурсами, собівартості дорожніх робіт та фінансів підприємства.
Tuesday, 29.12.2020 14:43 Вік: 175 Днів