Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Monday, 30.01.2023
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

До ювілею Левтерова Андрія Івановича

Левтеров Андрій Іванович - завідувач кафедри інформатики і прикладної математики, професор, кандидат технічних наук.

У червні 1973 року закінчив факультет електронних обчислювальних машин Харківського інституту радіоелектроніки та розпочав трудову діяльність у вересні 1973 року на посаді інженера відділу головного технолога  на  заводі «Омега»  м. Уральська.

З червня 1974 року по наступний час Левтеров Андрій Іванович працює у  Харківському   національному  автомобільно-дорожньому   університеті. Починав інженером НДЧ на кафедрі автоматики і обчислювальної техніки. З березня 1975 року асистент цієї кафедри, з березня 1990 року, після захисту дисертації, - доцент цієї кафедри, з серпня 1992 року, після розподілу кафедри, - доцент кафедри інформатики і з квітня 2001 по серпень 2010 року – завідувач цієї кафедри.

У 2005 році в університеті створюється новий факультет – мехатроніки транспортних засобів. У квітні 2006 року Левтеров Андрій Іванович обирається деканом цього факультету. За термін роботи деканом (2006–2016) на факультеті були відкриті дві нові «комп’ютерні» сеціальності і факультет було перейменовано у факультет «Компʼютерних технологій і мехатроніки». З жовтня 2016 року по наступний час Левтеров Андрій Іванович працює завідувачем кафедри інформатики і прикладної математики.

Андрій Іванович активно займається науковою і педагогічною діяльністю. Він є автором і співавтором більше 170 наукових і методичних праць, у тому числі 1 монографії, 12 навчальних посібників, більше 60 патентів та авторських свідоцтв та 35 методичних вказівок.

У номінації «Кращий викладач очима студентів» у 2001, 2006 та 2011 роках Левтеров Андрій Іванович був нагороджений ректором університету грамотами за особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців. За багаторічну сумлінну працю Андрій Іванович був нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації. У 2012 році Левтеров Андрій Іванович став переможцем Всеукраїнського конкурсу винахідників України «Винахідник - 2012».

Шановний Андрію Івановичу! Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого ювілею! Бажаємо Вам міцного здоров'я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх справах. Хай у Вашому домі завжди панують мир і злагода, а у справах – мудрість та виваженість.

 

Левтеров А. I. Практичнi основи роботи в системi МАТLAB+Simulik : навч. посiб. для студ. вузiв / А. I. Левтеров, М. В. Костiкова, О. В. Копьонкiна ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2006. - 212 с. : iлюстр.
Розглянуто теоретичні та практичні  аспекти  застосування у наечальному процесі  універсальної інтегрованої системи комп  ютерної математики МАТLАВ; можливості базової системи та інтерфейсу користувача; робота в режимі діалогу з числами, векторами і матрицями; можливості графічної візуалізації обчислень.

Програмування в середовищi С (С++) : зб. задач : посiб. для студ. вищих навч. закл. / [В. В. Берковський, М. В. Костiкова, А. I. Левтеров, Ю. Є. Онуфрей, О. О. Подоляка, А. А. Попеленко] ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2007. - 215 с.
Збірник задач призначається для набуття студентами у ході вивчення навчальної дисциплїни практичних навичок застосування алгоритмічних мов високого рївня ( С, С++), для розробки програм при розв’ язаннї прикладних задач на ПЕОМ, а також як допомїжна література при курсовому і дипломному проектуванні.
Кузьмин В. И. Таблицы для разбивки переходных и круговых кривых на закруглениях автомобильных дорог способом углов и хорд : учеб. пособие для студентов вузов / В. И. Кузьмин, А. И. Левтеров ; М-во образования и науки Украины; ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2007. - 153 с.
Викладено короткі відомості з теорії розбиття перехідних і кругових кривих на закругленнях автомобільних доріг способом кутів та хорд і наведено розрахункові таблиці. Представені таблиці і програма конструювання кривих. Для студентів, магістрантів і аспірантів вищих навчальних закладів,що навчаються за спеціальностями  «Автомобільні дороги і аеродроми», «Мости і транспортні тунелі».
Кузьмин В. И. Таблицы для детальной разбивки вертикальных несимметричных параболических кривых на автомобильных дорогах : учеб. пособие для студентов вузов / В. И. Кузьмин, А. И. Левтеров ; М-во образования и науки Украины; ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2009. - 173 с.
Викладено  короткі відомості з теорії вертикальних несиметричних параболічних кривих на автомобільних дорогах. Наведено таблиці, за допомогою яких виконують конструювання і детальне розбиття вертикальних кривих, і програму для розрахунку параметрів тієї частини кривої, яка має ненормоване значення радіусу.
Симбiрська Л. М. Iнформацiйнi системи i технологiї : навч.-метод. посiб. (лаборатор. практикум) / Л. М. Симбiрська, Г. Д. Симбiрський, А. I. Левтеров ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2011. - 90 с. : iлюстр. 
 

Навчальний посібник (лабораторний практикум) містить теоретичні та практичні відомості для користувачів-початківців про застосуваня наявних інформаційних систем і про методи проектування нових для Їх подальшоЇ практичноЇ реалізаціЇ.

Симбiрська Л. М. Iнформацiйнi системи й технологiї : навч. посiб. / Л. М. Симбiрська, Г. Д. Симбiрський, А. I. Левтеров ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв : ХНАДУ, 2016. - 132 с.
  В навчальному посібнику представлено суть, методи та спосіб реалізації сучасних інформаційних систем; демонструються наявні й перспективні способи їх використання у сфері автомобільного транспорту; подані основні поняття, склад, технічна реалізація та застосування інформаційних мереж інтегрального обслуговування.
Левтеров А. И. Решение задачи идентификации транспортных средств нанесением штрих-кода на ветровое стекло / А. И. Левтеров, Д. А. Воробьёв, С. И. Клименко // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др. - Х., 2012. - Вып. 30. - С. 123-126. 
  Проведено огляд і сформовано вимоги до засобів ідентифікації транспортних засобів, що висуваються сучасними дорожніми умовами.Запропоновано та описано методику автоматичної ідентифікації транспортних засобів, пов,заних із застосуванням штрих-коду.
Левтеров А. И. Определение зависимости времени проезда перекрестка от величины очереди транспортных средств и параметров дорожной сети / А. И. Левтеров, А. Н. Ярута // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; [редкол.: А. Н. Туренко [гл. ред.] и др.]. - Х., 2011. - Вып. 29. - С. 264-267.
  Сформульовано основні залежності та проведено  оцінку співвідношення параметрів сегмента дорожньої мережі  та параметрів транспортних потоків на регульованому перехресті.
Левтеров А. И.  Моделирование транспортных потоков на основе вероятности совпадения хаотичных  импульсов случайной длительности и случайных интервалов между ними / А. И. Левтеров // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др. - Харьков, 2017. - Вып. 41. - С. 204-212.
  У наш час при моделюванні транспортних потоків розглядається, в тому числі, й клас макроскопічних моделей, коли рух транспортних засрбів уподібнюється  будь- якому фізичному потоку.Як фізичний аналог запропоновано використовувати теорію хаотичних електричних імпульсних потоків.
Wednesday, 03.03.2021 09:30 Вік: 2 Років