Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Monday, 30.01.2023
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

До ювілею Кожушка Віталія Петровича

Кожушко Віталій Петрович народився 11 лютого 1940 р. у селі Велика Писарівка Сумської області у родині вчителя. У 1957 р. вступив до Харківського автомобільно-дорожнього інституту на дорожньо-будівельний факультет, який закінчив у 1962 р., отримавши кваліфікацію інженера шляхів сполучення за спеціальністю «Автомобільні дороги».

 В 1962-1964 рр. – майстер Кіровоградського ДБУ. 1964-1965 рр. служба в армії. У 1966 р. – майстер Харківського ДБУ. У 1966-1969 рр. – аспірант, 1969-1973 рр. – старший інженер кафедри мостів ХАДІ. У 1972 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1973-1979 рр. – асистент, доцент кафедри мостів.

У 1979-2006 рр. доцент кафедри мостів, конструкцій та будівельної механіки.

У 2004-2005 рр. –  експерт по штучним спорудам при Міністерстві комунікацій у Сирії. У 2007 р. захистив докторську дисертацію.  У  2006-2012 р. - професор кафедри. З вересня 2012 р. по теперішній час – завідувач кафедри. Основним напрямком наукової роботи є удосконалення методів розрахунку прольотних будов та опор автодорожніх мостів, прямокутних тунелів, фундаментів підпірних стінок паль, тонких стінок. Отримав диплом Міністерства освіти і науки України  за  видання підручників нового покоління. Автор має понад 250 наукових праць, 4 патенти на винаходи, в тому числі український словник дорожніх термінів, 9 підручників і посібників, 60 методичних вказівок.

Одружений, має трьох дітей і п’ятьох онуків. Він любить літературу, музику. Грає на акордеоні і ряді струнних інструментів. Його кредо:  «Безустанно працюй і досягнеш вагомих результатів».

Вітаємо Віталія Петровича із радісним життєвим святом! Зичимо Вам щастя і здоров’я, успіхів у роботі, тепла і злагоди, родинного затишку і любові Ваших рідних, близьких та друзів. Нехай здійсняться Ваші творчі задуми і плани, а всі починання нехай супроводжують надія та успіх. Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням і радістю.

 

Розрахунок деяких елементiв залiзобетонних автодорожнiх мостiв : навч. посiб. / [В. П. Кожушко, С. М. Краснов, С. О. Бугаєвський, В. О. Голеско] ; за ред. В. П. Кожушко. - Х. : ХНАДУ, 2012. - 520 c. - ISBN 978-966-303-469-0.

У посібнику наведено розрахунки розрізних, балкових, коробчастих, температурно-нерозрізних заллізобетонних прольотних будов автодорожніх мостів, а також розрахунки фундаментів мілкого закладення на природній основі, пальових фундаментів, опускних колодязів і оновні положення спорудження фундаментів.

Кожушко В. П. Моделювання прольотних будов мостiв : монографiя / В. П. Кожушко ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2010. - 195 с. : iлюстр. - ISBN 978-966-303-322-8.

У монографії проведено аналіз методів розрахунку прольотних будов мостів. Детально розглянуто запропонований автором метод розрахунку. Наведено приклади визначення напружено-деформованого стану (НДС) прольотних будов різних конструкцій.

Гiрничi виробки та буропiдривнi роботи в транспортному будiвництвi : навч. посiб. / В. П. Кожушко, А. В. Бiльченко, К. В. Бережна, Н. В. Смолянюк ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2010. - 263 с. - ISBN 978-966-303-337-2.

У посібнику розглянуто закономірності розроблення гірничих виробок та буропідривних робіт, а також принципи використання цих закономірностей при розробці кар’єрів кам’яних матеріалів і будівництві тунелів, метрополітенів і гірських доріг та споруд. Крім того, наведено відомості про сучасні речовини, заряди, установки, способи і засоби їх використання під час проведення буропідривних робіт.

Кожушко В. П. Основи i фундаменти : Пiдруч. для студ. вузiв : В 2-х ч. Ч. 1 / В. П. Кожушко ; М-во освiти i науки України; ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2003. - 499 с. : iлюстр. - ISBN 966-303-000-3.

У підручнику розглянуто конструкції різних фундаментів, методи розрахунку основ і фундаментів та способи їх спорудження. Викладено способи штучного закріплення грунтів основи та особливості проектування і будівництва фундаментів у складних грунтових умовах. Наведено довідкові дані, необхідні при проектуванні та спорудженні фундаментів, і деякі приклади розрахунку.

Кожушко В. П. Основи i фундаменти : Пiдруч. для студ. вузiв : В 2-х ч. Ч. 2 / В.П. Кожушко ; М-во освiти i науки України. - Х. : ХНАДУ, 2003. - 491 с. : iлюстр. - ISBN 966-303-013-5.

У підручнику розглянуто конструкції різних фундаментів, методи розрахунку основ і фундаментів та способи їх спорудження. Викладено способи штучного закріплення грунтів основи та особливості проектування і будівництва фундаментів у складних грунтових умовах. Наведено довідкові дані, необхідні при проектуванні та спорудженні фундаментів, і деякі приклади розрахунку.

Кожушко В. П. Проектування пальових фундаментiв транспортних споруд i будiвель : навч. посiб. для студ. з напрямку "Будiвництво" / В. П. Кожушко ; М-во освiти та науки України, ХДАДТУ. - Х., 2000. - 286 с. - ISBN 966-7427-92-7.

У посібнику наведено порядок розрахунку пальових фундаментів, розрахунок окремих паль, а також пальових фундаментів на дію вертикальних, горизонтальних сил і моментів з урахуванням сумісної роботи паль з грунтом. Викладені основні способи занурення збірних і виготовлення набивних паль.

Кожушко В. П. Фундаменти мiлкого закладення транспортних споруд i будiвель : конспект лекцiй / В. П. Кожушко ; М-во освiти України ; ХАДI. - Х., 1993. - 161 с.

У конспекті лекцій висвітлені питання проектування фундаментів мілкого закладення на природній основі.

Проблемы научно-технического сопровождения капитального ремонта мостовых сооружений / В. П. Кожушко, A. B. Бильченко, А. Г. Кислов, A. C. Лозицкий, Е. В. Синьковская // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. - Харьков, 2018. - Вып. 81. - С. 74-80.

У статті розглянуто питання науково-технічного супроводу капітального ремонту железнобетонного мостової споруди, з метою забезпечення надійності споруди і запобігання відмов в процесі тривалої експлуатації.

Кожушко В. П. Работа пролетного строения широкого городского моста / В. П. Кожушко, С. Н. Краснов // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. - Харьков, 2017. - Вып. 77. - С. 51-57.

У статті наведені результати випробування прогонової будови широкого міського моста. Розглянуто питання про розподільної здатності железнобетонного розрізного прогонової будови міського моста, виконаного з типових балок з максимальними відстанями між ними. Показано, що вантажопідйомність прогонової будови недостатня для пропуску деяких сучасних нормативних тимчасових навантажень.

Кожушко В. П. Распределительная способность балочных пролетных строений в опорном сечении / В. П. Кожушко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. - Х., 2016. - Вып. 72. - С. 135-142.

У статті наведено дослідження розподільної здатності жорстких в поперечному напрямку прогонових будов мостів на основі розробленого автором просторового методу розрахунку прогонових будов.

 

 

 

Tuesday, 04.02.2020 09:41 Вік: 3 Років