Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Monday, 15.08.2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

До ювілею Клименка Валерія Івановича

Клименко Валерій Іванович – завідувач кафедри автомобілів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Народився 16 грудня 1951 року у селищі Красний Угол, Погарського району Брянської області. Кандидат технічних наук, професор, член-кореспондент Транспортної Академії України – 2007 р. Має наступні державні нагороди – «відмінник освіти України» - 2000 р., нагороджений Почесним Знаком - «За видатні заслуги перед колективом університету» 3 ступеню – 2004 р., 2 ступеню – 2005 р., 1 ступеню – 2010 р., « Почесний професор МАДІ (ГТУ)» - 2005 р., «Почесний працівник транспорту України» - 2008 р., «Почесний професор ХНАДУ» - 2009 р., нагороджений знаком «Петро Могила» - 2011 р.

Климено В. І. після закінчення у 1970 році Трубчевського політехнічного технікуму за спеціальністю технік-експлуатаційник автомобільного транспорту, почав трудову діяльність на посаді механіка автоколони. У 1973 році вступив до ХАДІ на автомобільний факультет. З відзнакою закінчив інститут, працював інженером, молодшим та старшим науковим співробітником НДС, асистентом, доцентом кафедри автомобілів.

Наразі працює завідувачем кафедри автомобілів ХНАДУ. 19.06.2003 р. присвоєно вчене звання професора. Клименко В. І. на високому рівні веде всі види навчального процесу, є керівником дипломного проектування і магістерських робіт, підготував більше 150 спеціалістів для автотранспорту і автомобільної промисловості. Під його керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій, має більше 240 наукових публікацій, з них 6 монографій, 2 підручника, 6 навчальних посібників, 31 авторське свідотство СРСР, 12 патентів Росії, 42 патента України, 14 авторських свідоцтв і патентів втілено у виробництво на Вовчанському агрегатному заводі, Кременчуцькому автомобільному заводі та інших.

Вітаємо Клименка Валерія Івановича із радісним життєвим святом! Зичимо Вам щастя і здоров’я, успіхів у роботі, тепла і злагоди, родинного затишку і любові ваших рідних, близьких та друзів. Нехай здійсняться Ваші творчі задуми і плани, а всі починання нехай супроводжують надія та успіх. Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням і радістю!

Розрахунок та дослідження взаємодії структурних модулів електропневматичного гальмового приводу : монографія [Електронний ресурс] / А. М. Туренко, В. И. Клименко, В. О. Богомолов, Д. М. Леонтьєв, М. Г. Михалевич, О. В. Куріпка. – Харків : ХНАДУ, 2020. – 124 с. – Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/3696/1/Leontiev_2020.pdf
  У монографії теоретично обґрунтована доцільність використання електропневматичного гальмового приводу на АТЗ. Розроблена теорія керування електропневматичним гальмівним приводом. Електропневматичний привод розглядається як модульна система, основними модулями якої є електронний блок керування та електропневматичний модулятор тиску, як система автоматичного керування.
Автоматизацiя механiчної трансмiсiї автобусiв та вантажних транспортних засобiв : монографiя [Електронний ресурс] / [В. I. Клименко, В. О. Богомолов, М. Г. Михалевич, Д. М. Леонтьєв] ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв : ХНАДУ, 2018. - 93 с. – Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/2537/1/Avtomat_mex_trans_Klimenko_2018.pdf
  Наведені результати наукових досліджень у галузі проектування автоматизованої механічної трансмісії автобусів та вантажних транспортних засобів. На основі математичних моделей запропоновані технічні рішення щодо зменшення часу синхронізації під час перемикання передач. Матеріали монографії містять роботи, що були виконані співробітниками кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Розрахована на науково-технічних працівників та експертів у галузі автомобільного транспорту, а також студентів і аспірантів транспортних ВНЗ., табл. ілюстр.
История инженерной деятельности. Развитие автомобилестроения : учеб. пособие / [А. Н. Туренко, В. А. Богомолов, В. И. Клименко, Д. Н. Леонтьев] ; М-во образования и науки Украины, ХНАДУ. - Харьков : ХНАДУ, 2016. - 191 с. : ил. - ISBN 978-966-303-669-4.
  Викладено основні періоди розвитку інженерної діяльності щодо автомобіледування. Розглянуто історичний аспект розвитку механізмів і машин, попередників сучасних автомобілів, і їх силових установок. Наведено відомості про створення водяного колеса, парової машини, двигуни зовнішнього згорання. Застосування електричного струму й електроніки в автомобілебудування. Показані етапи становлення автомобільного спорту і його вплив на окремі агрегати та вузли сучасних автомобілів загального призначення.
Функцiональний розрахунок гальмiвної системи автомобiля з барабанними гальмами та регулятором гальмiвних сил : пiдруч. для студ. вузiв спец. "Колiснi та гусенiчнi транспортнi засоби", "Автомобiлi та автомобiльне господарство" / А. М. Туренко, В. О. Богомолов, В. I. Клименко та iн. ; М-во освiти i науки України ; ХНАДУ. - Х., 2003. - 120 с. - ISBN 966-303-026-7.
  Наведено конструктивні схеми автомобільних барабанних гальмівних механізмів. Розглянуто питання функціонального розрахунку гальмівної системи автомобіля з барабанними гальмами відповідно до вимог сучасних міжнародних нормативних документів. Викладено методику функціонального розрахункуи барабанних гальм.
Туренко А. Н. Автотехническая экспертиза : учеб. пособие / А. Н. Туренко, В. И. Клименко, А. В. Сараев ; М-во образования и науки Украины, ХНАДУ.- Х. : ХНАДУ, 2007.- 156 с.
  Розглянуто особливості організації і провадження судової автотехнічної експертизи в Україні. Проаналізовано процес гальмування і параметри гальмівної ефективності автомобіля. Викладено оцінку технічного стану автомобільних систем, що впливають на безпеку руху.
Основы создания и исследования электронно-пневматического тормозного управления транспортных средств : монография / [А. Н. Туренко, В. И. Клименко, Л. А. Рыжих, Д. Н. Леонтьев, А. Н. Красюк] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, ХНАДУ.- Х. : ХНАДУ, 2012.- 287 c. : ил.
  Наведено результати досліджень у галузі проектування автоматизованого гальмування. Отримано аналітичні залежності визначення сталого уповільнення при гальмуванні транспортного засобу з урахуванням геометричних, вагових, швидкісних, зчіпних властивостей коліс з опорною поверхнею. Розраховано на науково-технічних працівників та експертів у галузі автотранспорту, а також студентів і аспірантів ВНЗ.
Теоретические и практические основы создания электропневматического тормозного привода и антиблокировочных систем автотранспортных средств : монография / А. Н. Туренко, В. И. Клименко, С. И. Ломака, Л. А. Рыжих, Н. Г. Михалевич, А. А. Чебан.- Х. : ХНАДУ, 2012.- 334 с. : ил.
  Досліджено особливості робочих процесів в електропневматичному гальмівному приводі і антиблокувальній гальмівній системі та показано перспективу їх вдосконалення. Наведено рекомендації по вибору параметрів, що забезпечують високу ефективність гальмування автотранспортних засобів і відповідність нормативним вимогам.
Реализация интеллектуальных функций в электронно-пневматическом тормозном управлении транспортных средств : монография / [А. Н. Туренко, В. И. Клименко, В. А. Богомолов, Л. А. Рыжих, Д. Н. Леонтьев, А. Н. Красюк, Н. Г. Михалевич] ; М-во образования и науки Украины, ХНАДУ.- 2-е изд.- Х. : ХНАДУ, 2015.- 450 с.
  Наведено результати наукових досліджень у галузі проектування автоматизованого гальмівного керування. На основі системного підходу розроблено методи розрахунку базових параметрів руху транспортного засобу при гальмуванні з автоматизованим гальмівним керуванням. Розраховано на науково-технічних працівників та експертів у галузі автотранспорту, а також студентів і аспірантів транспортних ВНЗ.

Устройство автомобилей и установок с ДВС : конспект лекций / Клименко В. И., Абрамчук Ф. И., Воронков А. И., Леонтьев Д. Н. ; М-во образования и науки Украини, ХНАДУ.- Харьков : ХНАДУ, 2014.-252 с.

  Наведено улаштування та робота механізмів, агрегатів і систем автомобілів і двигунів внутрішнього згоряння з метою навчання та самопідготовки студентів ВНЗ із напрямку «машинобудування» та «автомобільний транспорт» в обсязі навчального плану.
Туренко А. Н. Рекордно-гоночные автомобили ХНАДУ (ЛСА ХАДИ) : науч.-популяр. справ. скорост. автомобилей / А. Н. Туренко, В. И. Клименко, И. В. Лукашев ; ХНАДУ.- Х. : ХНАДУ, 2015.- 92 с.
  Автомобілі марки «ХАДІ» відомі в усьому світі. До створення машин залучаються як фахівці-конструктори, так і студенти-ентузіасти. На стапелях ЛША ХАДІ були в різні часи зібрані такі автомобілі – спортивно-туристичні, електромобілі, рекордно-гоночні, кріомобіль та екоавтомобіль. На цих автомобілях встановлено не один рекорд. Завдяки машинам марки «ХАДІ» Україна є гідним конкурентом на міжнародних змаганнях «Shell eco-marathon».
Моделирование систем управления в SIMULINK : учеб. пособие / [В. А. Богомолов, А. Г. Гурко, В. И. Клименко, Д. Н. Леонтьев, А. Н. Красюк] ; М-во образования и науки Украини, ХНАДУ.- Харьков : ХНАДУ, 2018.- 220 с.
  Наведено відомості про використання однієї з найефективніших систем комп ютерної  математики MATLAB для аналізу та синтезу систем автоматичного керування. Призначено для студентів та аспірантів механічних, електромеханічних спеціальностей, і буде корисним усім, хто цікавиться моделюванням систем керування.
Клименко В. И. Экспериментальное исследование гидравлического механизма опрокидывания кабины / В. И. Клименко, С. Н. Шуклинов, М. Ю. Залогин // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ; [редкол.: В.  А. Богомолов (гл. ред.) и др.]. - Х., 2015. - Вып. 69. - С. 19-28.
  Виконано експериментальне дослідження гідравлічного механізму перекидання кабіни автомобіля КАМАЗ-55111. Наведено результати експериментального й теоретичного дослідження. Виконано кількісну оцінку енергетичних витрат при перекиданні кабіни. Проаналізовано спосіб рекуперації потенційної енергії кабіни.
Моделювання роботи автоматичної системи керування зчепленням / В. І. Клименко, М. Г. Михалевич, Д. М. Леонтьєв, О. О. Ярита, Ю. О. Рябуха // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ; редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др. - Харьков, 2017. - Вып. 41. - С.49-56.
  Проаналізовано основні положення математичного моделювання робочих процесів, що відбуваються під час увімкнення зчеплення. Запропоновано підхід, на основі якого можлива реалізація математичного моделювання роботи автомиточної системи керування зчепленням. Виконано імітаційне моделювання роботи автоматичної системи керування зчепленням.
Анализ методов определения коэффициента сопротивления качению колёс автомобиля / Клименко В. И., Шуклинов С. Н., Леонтьев Д. Н., Губин А. В. // Автомобільний транспорт : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України; ХНАДУ; редкол.: А. В. Гнатов (гол. ред.) та ін. - Харків, 2020. - Вип. 46. - С. 33-39.
  У роботі  виконано огляд методів визначення коефіцієнта опору качіння, проведено аналіз методів визначення величини опору качіння залежно від швидкості руху автомобіля, тиску повітря в шині, дії гальмівного і тягового моментів. Надано рекомендації щодо вибору методів розрахунку коефіцієнтів опору качіння колес автомобіля на початку руху транспортного засобу на підйом.
Wednesday, 15.12.2021 16:03 Вік: 243 Днів