Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Monday, 12.04.2021
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

До ювілею Ходирєва Сергія Яковича

Народився 2 січня 1951 р. у с. Щетинівка Бєлгородського району Бєлгородської області.
Закінчив середню школу №83 м. Харкова, а у 1976 р. – автомобільний факультет Харківського автомобільно-дорожнього інституту. Працював спочатку інженером, старшим інженером та асистентом кафедри автомобілів.
У 1985 р. закінчив аспірантуру і захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Автомобілі і трактори». Викладацьку роботу поєднував з науковою на кафедрі автомобілів, де працював асистентом, доцентом, а з 2004 р. – професором. Із 1987 до 1989 рр. був заступником відповідального секретаря приймальної комісії інституту.
Упродовж 1990 – 1995 рр. працював заступником декана автомобільного факультету. Займався плануванням навчальної роботи та організацією навчального процесу студентів.
Із 1995 до 2002 рр. був деканом факультету заочного навчання і одночасно виконував безпосереднє керівництво відокремленими структурними підрозділами ХНАДУ у містах Полтава, Нікополь, Кривий Ріг та Сімферополь.
З 2002 р. С.Я. Ходирєв – проректор з науково-педагогічної роботи університету.
Сергій Якович здійснює безпосереднє керівництво навчально-виховним процесом, організовує та контролює роботу ДЕК, підготовку та видачу дипломів бакалаврів, спеціалістів і магістрів випускникам вишу.
Очолює роботу гуманітарної ради університету, організовує соціологічні дослідження та контролює роботу інституту кураторів, координує роботу студентського самоврядування та відповідає за діяльність творчих і спортивних студентських колективів. Велику увагу приділяє профорієнтаційній роботі, практичній підготовці студентів та працевлаштуванню випускників ХНАДУ.
Підготував одного кандидата технічних наук. Є автором понад 65 наукових праць, має патенти та авторські свідоцтва на винаходи. Займається гальмівними властивостями автомобілів, автомобільних і тракторних поїздів.
Сергій Якович Ходирєв – академік Транспортної академії України, відмінник освіти України (1999 р.), почесний працівник транспорту України (2006 р.), нагороджений нагрудним знаком МОН України «Петро Могила» (2009 р.) та почесним знаком ХНАДУ «За видатні заслуги перед колективом університету» усіх трьох ступенів.
Шановний Сергію Яковичу, прийміть наші вітання з нагоди ювілею! Зичимо Вам міцного здоров’я, миру, благополуччя, щастя, творчого натхнення та успіхів у Вашій освітній та науковій роботі.

Совершенствование способов регулирования выходных параметров тормозной системы автотранспортных средств / А. Н. Туренко, В. А. Богомолов, В. И. Клименко и др. - Х., 2002. - 398 с. - ISBN 966-7839-45-1.
Рассмотрены вопросы регулирования выходных параметров тормозных систем автотранспортных средств. Показана перспектива использвания регуляторов тормозных сил с учетом требований Правил №13 ЕЭК ООН. Даны рекомендации по рациональному проектированию аппаратов и механизмов автотранспортных стредств, влияющих на работу регулятора тормозных сил.
Основы прикладной теории колебаний : учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Туренко, В. И. Клименко, В. А. Богомолов и др. ; М-во образования и науки Украины, ХНАДУ. - Х., 2002. - 128 с. - ISBN 966-7839-79-6.
В предлагаемом учебном пособии представлен базовый курс по учебной дисциплине «Прикладная теория колебаний». Рассмотрены прикладные методы инертного анализа колебательных систем с одной, двумя и многими степенями свободы, включая континуальные системы.
Ходырев Сергей Яковлевич. Разработка и исследование механического противоблокировочного устройства для автомобильных и тракторных тормозных систем с пневматическим приводом : дис. ... канд. техн. наук / Сергей Яковлевич Ходырев ; ХАДИ. - Х., 1985. - 172 с.
В диссертации выполнены экспериментальные исследования характеристик противоблокировочного устройства и оценено влияние его работы на процесс торможения тракторного поезда. Выполнены теоретические исследование влияния параметров разработанного устройства на его выходную характеристику и намечены пути совершенствоания его конструкции.
Ходирєв С. Виховання студентiв - новi прiоритети / С. Ходирєв, В. Климчук // Новий колегiум. - 2007. - № 3. - С. 22-27.
В даній статті виділено форми, методи та суб’єкти виховної роботи в університеті. Затверджено структуру управління виховним процесом, визначено роль студентського самоврядування. Особлива увага надається аналізу стану виховного процесу та його плануванню.
Розрахунок необхiдного часу для проведення тестування студентiв на ПК / А.I. Кудiн, А.I. Левтеров, С.Я. Ходирєв та iн. // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : Сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; Редкол.: В.А. Богомолов (гл. ред.) и др. - Харьков, 2008. - Вып. 39. - С. 18-21.
Запропоновано методику розрахунку часу, який необхідно надавати для проведення тестування студентів при кредитно-модульній системі навчання на робочих місцях, які оснащені ПК.
Кириченко I. Г. Огляд досягнень та напрямки дослiджень комп’ютерного моделювання машин i механiзмiв у ХНАДУ / Кириченко I. Г., Чернiков О. В., Ходирєв С. Я. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України; ХНАДУ ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. - Харкiв, 2019. - Вип. 87. - С. 7-12.
Наведено огляд створених 3D-моделей механізмів та дорожніх і будівельних машин, які були розроблені під керівництвом викладачів кафедр інженерної та комп’ютерної графіки та будівельних і дорожніх машин ім. А. М. Холодова за участі студентів та аспірантів. Проаналізовано можливості планування та проведення віртуальних експериментів щодо режимів роботи цих машин та аналізу міцності їх конструкцій.
Шевченко В. О. Дослiдження навантаження модернiзованого механiзму пiдвiски тягової рами автогрейдера сiмейства ДЗК-250 / Шевченко В. О., Рагулiн В. М., Ходирєв С. Я. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України; ХНАДУ ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. - Харкiв, 2019. - Вип. 87. - С. 18-23.
Проведено дослідження силових характеристик виконавчих гідроциліндрів тягової рами автогрейдера сімейства ДЗк-250 за рахунок аналізу кінематики руху підвіски робочого обладнання та внесення зміни в конструкцію кріплення гідроциліндрів механізму підвіски тягової рами. Розроблені рекомендації для раціонального положення елементів механізму з метою зменшення нерівномірності навантаження гідроциліндрів механізму.
Tuesday, 29.12.2020 14:44 Вік: 104 Днів