Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Monday, 05.12.2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

До ювілею Батракової Анжеліки Геннадіївни

Батракова Анжеліка Геннадіївна народилася 19 вересня 1963 року у  с.м.т. Переяслівка Хабаровського краю у родині військовослужбовця. У 1980 році закінчила середню школу № 13 м. Даугавпілс (Латвія).

З 1987 року працює у ХНАДУ на посадах інженерна НДЧ кафедри проектування доріг, асистента, доцента, професора, з 2017 року - завідувача кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою ХНАДУ.

Має дві вищі освіти: у 1991 році з відзнакою закінчила Харківський автомобільно-дорожній інститут, отримавши кваліфікацію інженер-будівельник. У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.11 – Автомобільні шляхи і аеродроми на тему «Енергозберігаюче трасування автомобільних доріг з урахуванням вимог системи «людина – автомобіль – дорога – навколишнє середовище». У 2014 році захистила докторську дисертацію на тему «Методологія моніторингу дорожнього одягу нежорсткого типу із застосуванням георадіолокаційних технологій».

До сфери наукових інтересів Батракової А.Г. належать: методи автоматизованого проектування автомобільних доріг; оцінка умов руху із застосуванням теорії взаємодії водія із середовищем руху; методи застосування підповерхневого зондування для неруйнівної діагностики автомобільних доріг, розроблення та впровадження у практику проектування  методів аналізу та інтерпретації георадарних даних. Батракова А.Г. керує аспірантурою за напрямком «Розроблення методів і засобів георадарної діагностики та оцінки стану будівельних конструкцій з метою подовження їх залишкового ресурсу».

Батракова А.Г. є автором понад 150 статей, серед яких 11 включено до науково-метричної бази SCOPUS; 6 монографій, серед яких одна опублікована у всесвітньо відомому видавництві CRC-PRESS; навчального посібника; 7 патентів на винахід та корисну модель.

Батракова А.Г. є керівником науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою, що виконуються як за кошти державного бюджету, так й на замовлення Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор». Під її керівництвом виконано госпдоговірної та держбюджетної тематики на суму понад 5 млн. грн. За результатами виконаних робіт розроблено 15 технологічних документів дорожньої галузі, впроваджено у організації, що підпорядковані Державному агентству автомобільних доріг України «Укравтодор», два зразки сучасного георадарного обладнання, дві розрахунково-аналітичні системи.

Батракова А.Г. є членом експертної групи  МОН України з розгляду робіт, представлених на здобуття Премії КМУ за напрямом «Високотехнологічне машинобудування та охорона навколишнього природного середовища»; членом експертної ради МОН України з розгляду робіт, що фінансуються за кошти державного бюджету, з секції «Авіакосмічна техніка і транспорт»; членом науково-технічної ради Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор»; членом спеціалізованої Вченої ради Д.64.059.01; членом редакційної колегії трьох науково-технічних збірників.

Навчально-методична, виховна та наукова робота Батракової А.Г. відмічена Почесним знаком «Почесний викладач ХНАДУ (ХАДІ)»; почесним знаком «За видатні заслуги перед колективом університету» ІІІ ступеня; Подякою Міністерства освіти і науки України, Грамотою Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор».

Вітаємо Анжеліку Геннадієвну із радісним життєвим святом! Зичимо Вам щастя і здоров’я, успіхів у роботі, тепла і злагоди, родинного затишку і любові Ваших рідних, близьких та друзів. Нехай здійсняться Ваші творчі задуми і плани, а всі починання нехай супроводжують надія та успіх. Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням і радістю.

 

 

Батракова А. Г. Георадарнi дослiдження дорожнiх одягiв : монографiя / А. Г. Батракова, В. М. Ряпухiн, I. Б. Галащук ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2011. - 156 с. - ISBN 978-966-303-403-4.

На підставі вивчення та узагальнення методів неруйнівного контролю конструктивних шарів дорожнього одягу та грунтів земляного полотна, в роботі надано аналіз існуючих методів неруйнівного контролю будівельних конструкцій, визначено основні вимоги до програмного забезпечення візуалізації, обробки та інтерпретації даних георадарних досліджень. Запропоновано алгоритми та відповідне програмне забезпечення щодо інтерпретації результатів георадарних досліджень дорожніх одягів, експериментально подтверджено відтворюваність результатів вимірювань і стабільність роботи алгоритмів. Методику обстеження дорожніх одягів за допомогою георадарів проілюстровано прикладами лабораторних та польових обстежень конструкцій дорожнього одягу.
Розрахована на студентів-магістрантів, фахівців дорожньої галузі і науково-дослідних установ.

Ряпухiн В. М. Розрахунки асфальтобетонних шарiв нежорстких дорожнiх одягiв з урахуванням термопластичних властивостей асфальтобетонiв : монографiя / В. М. Ряпухiн, А. Г. Батракова, Н. О. Нечитайло ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2012. - 132 с. - ISBN 978-966-303-405-8.

Розглянуто існуючі методи розрахунку нежорстких дорожніх одягів за критеріями міцності і теоретична база розрахунків. На підгрунті аналізу поведінки під навантаженням асфальтобетонних шарів, як термопластичного матеріалу, обгрунтована оптимальна теорія (критерій) міцності. Розроблена методика визначення параметрів міцності асфальтобетона при високих експлуатаційних температурах з урахуванням терміну дії навантаження.  Розрахована на студентів-магістрантів, фахівців дорожньої галузі і науково-дослідних установ.

Батракова А. Г. Інженерно-геодезичний моніторинг і контроль у будівництві : навч. пос. Ч. 1. Геодезичні роботи при будівництві мостів / А. Г. Батракова, В. І. Кузьмін ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. – Х. : ХНАДУ, 2018. –115 с. – ISBN 978-966-303-690-8.

Навчальний посібник є першою частиною циклу навчальних посібників
«Інженерно-геодезичний моніторинг і контроль у будівництві», що охоплюють геодезичний супровід основних видів будівельних робіт та створюють замкнений цикл навчальної дисципліни. Перша частина навчального посібника містить основні положення, що стосуються геодезичного забезпечення мостових переходів. Друга частина містить відомості про інженерно-геодезичні вишукування мостових переходів, методи побудови опорної геодезичної мережі та способи оброблення результатів вимірювань. Третя та четверта частини містять теоретичний матеріал з виконання геодезичних робіт для будівництва опор моста та під час монтажу прольотних будов. П’ята частина описує приклади вирішення окремих геодезичних завдань, що виникають у процесі будівництва мостового переходу. Шоста частина є оглядом сучасних електронних геодезичних приладів та програмного забезпечення з оброблення результатів геодезичних вимірювань, що використовуються у геодезичному супроводі будівельних робіт. Призначено для студентів спеціальностей 193 «Геодезія та землеустрій» і 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Advances in Short-Range Distance and Permittivity Ground-Penetrating Radar Measurements for Road Surface Surveying / Angelika G. Batrakova et al. // Advanced Ultrawideband Radar : Signal, Targets, and Applications / Edited by James D. Taylor. – Boca Raton : CRC Press, 2016. – 475 p. – ISBN 978-1-4665-8657-4.

The methods described here take the GPR from a simple range measuring device to a valuable instrument for determining the properties of media and objects. The example of pavement layer measurement represents just one potential application for the SP GPR and signal-processing methods. The methods have potential applications in other MPR problems such as nondestructive testing, security, medical imaging work, and others to be determined.

Батракова А. Г. Удосконалення георадарних технологiй при обстеженнi дорожнiх одягiв / А. Г. Батракова, С. Н. Урдзик, I. Б. Галащук // Автошляховик України. - 2010. - № 5. - С. 36-42.

Розглянуто основні напрямки наукових досліджень при розробленні системи моніторингу дорожніх одягів методами георадіолокації. Наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень, які спрямовані на розроблення методик товщинометрії та дефектоскопії дорожніх одягів методом підповерхневої радіолокації.

Гредасова О. Ю. Алгоритм оценки безопасности движения с учётом функционального состояния водителя / О. Ю. Гредасова, А. Г. Батракова // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. - Х., 2016. - Вып. 75. - С. 33-38.

Обгрунтовано підхід до оцінювання і прогнозування аварійності на автомобільних дорогах загального користування, основу якого складають принципи системного проектування автомобільних доріг і закономірності зміни функціонального стану водія у процесі руху. Запропоновано модель і відповідний алгоритм оцінки безпеки руху. Дано оцінку параметрів моделі.

Процюк В. О. Алгоритм оцiнки вологостi грунтiв земляного полотна за результатами георадiолокацiйного обстеження / В. О. Процюк, А. Г. Батракова // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. - Х., 2016. - Вып. 72. - С. 157-161.

Розглянуто вплив вологості на міцнісні та деформаційні характеристики підстильних грунтів. Запропоновано алгоритм оцінки вологості земляного полотна за результатами георадіолокаційного обстеження.

Батракова А. Г. Критерии оценки состояния дорожных одежд по результатам диагностики / А. Г. Батракова, С. Н. Урдзик // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. - Х., 2015. - Вып. 68. - С. 92-98.

Розглянуто модель оцінки стану дорожнього одягу за результатами діагностики, основу якої становить індекс технічного стану конструкції дорожнього одягу (Technikal Condition Index). Розроблено систему кількісного оцінювання стану конструкції дорожнього одягу за результатами діагностики та чисельного моделювання напружено-деформованого стану.

Галушко Т. И. Повышение экологической безопасности на этапе проектирования автомобильных дорог / Т. И. Галушко, А. Г. Батракова // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, ХНАДУ ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. - 2011. - Вып. 52. - С. 133-137.

Запропоновано підхід до обгрунтування геометричних параметрів траси автомобільної дороги, а саме просторової кривизни проектної лінії, за критерієм мінімуму викидів забруднюючих атмосферу речовин, наведено основні результати обчислювальних експериментів.

Батракова А. Г. Оценка акустического загрязнения от автомобильного транспорта / А. Г. Батракова, А. Н. Вольвач // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. - Х., 2010. - Вып. 48. - С. 7-10.

Надано результати досліджень розповсюдження звуку від транспортного потоку вздовж магістральних вулиць та міських доріг. Наведено емпірічні залежності, які враховують вплив планувальних рішень житлової забудови на рівень звуку.

Батракова А. Г. Оценка влияния зеленых насаждений на безопасность дорожного движения / А. Г. Батракова // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. - Х., 2009. - Вып. 47. - С. 12-14.

На основі аналізу і узагальнення статистичних та експериментальних даних обгрунтовано роль зелених насаджень у виникненні дорожньо-транспортних пригод. Дано рекомендації по розміщенню зелених насаджень на автомобільних дорогах загального користування з урахуванням вимог безпеки руху.

Вольвач В. М. Влияние геометрических параметров автомобильных дорог на загрязнение атмосферного воздуха / В. М. Вольвач, А. Г. Батракова // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. - Х., 2008. - Вып. 43. - С. 33-35.

Запропоновано підхід до обґрунтування геометричних параметрів траси автомобільної дороги, зокрема, просторової кривизни проектної лінії, а також викладені основні результати обчислювальних експериментів.

 

 

 

Monday, 17.09.2018 07:55 Вік: 4 Років