Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Monday, 05.12.2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

До ювілею Абрамчука Федіра Івановича

Абрамчук Федір Іванович народився 17 квітня 1948 р. в с. Сошично, Камінь-Каширского району, Волинської області України.

У 1972 році закінчив Харківський політехнічний інститут, факультет транспортного машинобудування за фахом "Двигуни внутрішнього згорання". Працює на автомобільному факультеті ХНАДУ з 2002 року.

Кандидатську дисертацію на тему "Дослідження нестаціонарної теплопроводності поршня швидкохідного форсованого тракторного двигуна" захистив в 1978 р.

Докторську дисертацію на тему "Основи підвищення термоусталостної і тривалої міцності поршнів швидкохідних форсованих дизелів" захистив в 1993 р.

Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України за 2008 р.

Вітаємо Федора Івановича із радісним життєвим святом! Зичимо Вам щастя і здоров’я, успіхів у роботі, тепла і злагоди, родинного затишку і любові Ваших рідних, близьких та друзів. Нехай здійсняться Ваші творчі задуми і плани, а всі починання нехай супроводжують надія та успіх. Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням і радістю.

 

 

Современные дизели: повышение топливной экономичности и длительной прочности / Ф. И. Абрамчук, А. П. Марченко, Н. Ф. Разлейцев и др. ; под ред. А. Ф. Шеховцова. - К. : Тэхника, 1992. - 270 с. - ISBN 5-335-01032-0.

Викладено наукові основи створення перспективних дизелів і поліпшення техніко-економічних показників існуючих. Наведено математичні моделі розрахунків системи глибокої вторинної утилізації енергії відпрацьованих газів транспортних дизелів, підвищення ефективності тепловиділення в їх циліндрах, забезпечення високої тривалій термічній міцності камер згоряння від втоми.

Абрамчук Ф. I. Двигуни внутрiшнього згоряння : в 6-ти т. : пiдруч. для студ. вищих навч. закл. / Ф. I. Абрамчук, М. К. Рязанцев, А. Ф. Шеховцов ; за ред. А. П. Марченка, А. Ф. Шеховцова. - Х. : Вид-во ХНАДУ, 2004. - 322 с. : iлюстр. - ISBN 966-303-065-8.

У підручнику викладені наукові основи теорії надійності двигунів внутрішнього згорання. Подані сучасні методи прогнозування показників їхньої фізичної та параметричної надійності, забезпечення експлуатаційної безвідмовності, довглвічності. Розглянуто шляхи підвищення надійності ДВЗ різних типів та призначень.
Підручник призначений для студентів спеціальності «Двигуни внутрішнього згорання». Він може бути корисним викладачам, аспірантам, інженерам-розробникам перспективних ДВЗ.

Абрамчук Ф. I. Перспективи розвитку двигунiв внутрiшнього згорання : конспект лекцiй / Ф. I. Абрамчук, С. С. Жилiн, А. М. Лєвтєров ; М-во освiти i науки України; ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2009. - 55 с.

Розглянуто основні напрямки розвитку і вдосконалення двигунів внутрішнього згорання різних типів. Особливу увагу приділено проблемам застосування альтернативних і композитивних палив у ДВЗ. Показано досягнення в розробці двигунів нетрадиційних схем, гібридних силових установок, а також перспективи їх використання.

Автомобiльнi двигуни : пiдручник для студ. внз / Ф. I. Абрамчук, Ю. Ф. Гутаревич, К. Є. Долганов, I. I. Тимченко ; ХНАДУ. - 2-ге вид. - К. : Арiстей, 2004. - 476 с. - ISBN 966-8458-26-5.

У підручнику викладено основи теорії, конструкції та розрахунку автомобільних двигунів. Розглядаються переважно чотиритактні поршневі двигуни внутрішнього згорання і стисло їх можливі конкуренти на автомобільному транспорті – двокатні поршневі, газотурбінні, роторні, двигуни із зовнішнім підведенням теплоти та інші.
Підручник призначений для студентів спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство». Він може використовуватися в процесі навчання студентами інших спеціальностей, зокрема «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання», «Двигуни внутрішнього згорання», «Колісні та гусеничні транспортні засоби», а також слухачами курсів підвищення кваліфікації та працівниками транспортних підприємств.

Устройство автомобилей и установок с ДВС : конспект лекций / [В. И. Клименко, Ф. И. Абрамчук, А. И. Воронков, Д. Н. Леонтьев] ; М-во образования и науки Украины, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2014. - 252 c.

Наведено улаштування та робота механізмів, агрегатів і систем автомобілів і двигунів внутрішнього згорання з метою навчання та самопідготовки студентів ВНЗ із напрямку «машинобудування» та «автомобільний транспорт» в обсязі навчального плану.

Абрамчук Ф. I. Методика вдосконалення енерго-екологiчних та мiцнiсних показникiв транспортного дизеля / Ф. I. Абрамчук, Р. Г. Маковей, А. М. Авраменко // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др. - Х., 2016. - Вып. 38. - С. 47-54.

Розглянуто методику поліпшення економічних, екологічних та міцнісних показників транспортного дизеля 16ЧН26/27. Згідно із запропонованою методикою з використання чисельних методів розглядаються спряжені задачі для камери згорання дизеля та порожнин охолодження головки циліндра.

Абрамчук Ф. И. Выбор места и способа установки форсунок газовых двигателей для подачи сжиженного топлива во впускной коллектор / Ф. И. Абрамчук, А. П. Кузьменко, М. В. Бойчук // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др. - Х., 2016. - Вып. 39. - С. 127-130.

В роботі запропонований спосіб установки форсунок газового двигуна для подачі зрідженого палива у впускний колектор.
На прикладі двигуна МеМЗ - 307 розроблені 3D - моделі впускного колектора і адаптера, а також запропонована технологія установки адапетра.

О стационарном температурном поле многослойной дорожной одежды / В. А. Богомолов, Ф. И. Абрамчук, И. Л. Разницын и др. // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. - Х., 2014. - Вып. 67. - С. 94-97.

Запропоновано математичну модель стаціонарного температурного поля дорожнього одягу, враховуючи всі види теплообміну з навколишнім середовищем. Наведено результати чисельного розрахунку.

 

 

Wednesday, 11.04.2018 08:44 Вік: 5 Років