Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Saturday, 01.10.2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

До 70-річчя від дня народження В. П. Волкова

Володимир Петрович Волков народився 10 травня 1949 р. у  м. Старобешево,   Донецької обл.
У 1966 р. закінчив середню школу №1  м. Старобешево.
У 1972 р. закінчив Харківський інститут механізації  та електрифікації сільського господарства за спеціальністю «Механізація сільського господарства», після закінчення якого у 1972-1973рр. працював в управлінні механізації Житомирської області.
З 1974 р. працює в ХНАДУ.
Упродовж 1974-2004 рр. – асистент, доцент, професор кафедри автомобілів.
З 1988 до 2005 рр. – декан автомобільного факультету.
З 2005 р. і до цього часу завідує кафедрою  ТЕСА.
Науковим напрямом досліджень проф. В.П. Волкова є «Інтелектуальні основи моніторингу  технічного стану автомобілів».
У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Режимы работы тормозов легковых автомобилей и совершенствование способов их моделирования при ресурсных лабораторных испытаниях»  зі спеціальності  «Автомобілі і трактори».  
У 2005 р. захистив докторську дисертацію на тему «Формування функціональної стабільності гальмівних якостей колісних машин при проектуванні».
Автор та співавтор понад 500 науково-методичних праць, з яких 2 монографії,  10 підручників, 25 навчальних посібників.
Володимир Петрович – відмінник освіти України, почесний працівник транспорту України, заслужений діяч та академік  Транспортної академії України, нагороджений знаком МОН України «Петро Могила» та почесним знаком ХНАДУ «За видатні заслуги перед колективом університету» усіх трьох ступенів.


Вітаємо Володимира Петровича з нагоди ювілею, зичимо здоров'я, щастя тепла і затишку в родинному колі, оточення справжніх друзів, колег і однодумців, творчих досягнень на освітянській ниві на благо рідної Украіни.  

 

 

Волков В. П. Загальна будова автомобiля : навч. посiб. / В. П. Волков. - Х., 2001. - 75 с. : iлюстр. - ISBN 966-7839-19-2.

Представлено типові конструктивні схеми вузлів, механізмів, агрегатів і систем автомобілів  На прикладі існуючих конструкцій сучасних автомобілів показано  їх призначення, розглянуто принцип їх дії.

Волков В. П. Теорiя експлуатацiйних властивостей автомобiля : навч. посiб. для студ. вузiв / В. П. Волков ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - 2-ге вид. - Х., 2004. - 292 с. : iлюстр. - ISBN 966-303-018-6.

У навчальному посібнику  відповідно до програми дисципліни «Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля» викладено її основи, які грунтуються на досягненнях  сучасної технічної науки.

Технологiчне обладнання для пiдприємств автомобiльного транспорту : пiдручник / В. П. Волков, В. М. Мiщенко, О. П. Кравченко, I. К. Шаша, I. А. Мармут, А. В. Мiщенко, М. В. Байцур, I. Ю. Сараєва ; [пiд ред. В. П. Волкова]; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2010. - 556 с. - ISBN 978-966-303-311-2.

У підручнику  викладені методологія та методика розрахунку основних параметрів відповідного технологічного обладнання автосервісу. Наведено відомості щодо характеристик сучасного обладнання, яке використовується на підприємствах автомобільного транспорту.

Основи   технiчного дiагностування автомобiлiв : лаборатор. практикум / [В. П. Волков, I. А. Мармут, В. Д. Мигаль та iн.] ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2011. - 127 с. : iлюстр.

Розглянуті  тематика, обсяг, структура і послідовність виконання лабораторних робіт з діагностування  технічного стану систем та вузлів автомобілів.Наведено рекомендації щодо складу, змісту та оформленню лабораторних робіт.

Технiчна експлуатацiя автомобiлiв : лаборатор. практикум / [В. П. Волков, I. А. Мармут, О. В. Дитятьєв та iн.] ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2011. - 171 с. : iлюстр.

Розглянуті  тематика, обсяг, структура і послідовність виконаня лабораторних робіт з технічного обслуговування та перевірки технічного стану систем та вузлів автомобілів.
Призначений для студентів спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» при вивченні дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів».

Волков   В. П. Теорiя руху автомобiля : пiдруч. для студ. вузiв / В. П. Волков, Г. Б. Вiльський ; М-во освiти  i науки України, ХНАДУ, Микол. полiтехн. iн-т. - Суми : Унiв. кн., 2010. - 319 с. - ISBN 978-966-680-541-9.

У підручнику відповідно до програми дисципліни «Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля» викладено її основи, які грунтуються  на досягненнях сучасної технічної науки.
Для студентів вищих технічних навчальних  закладів України, а також фахівців, які працюють у галузі конструювання, випробування й експлуатації автомомобілів.

Скляров В. М. Автомобiльнi двигуни. Особливостi конструкцiї : навч. посiб. для студ. вузiв / В. М. Скляров, В. П. Волков, М. В. Скляров ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2011. - 382 с. : iлюстр. - ISBN 978-966-303-384-6.

Розглянуто типові конструкції механізмів і систем сучасних автомобільних двигунів.
Навчальний посібник розраховано на студентів, які навчаються за спеціальностями «Автомобілі та автомобільне господарство» і «Експлуатація і ремонт міського та автомобільного транспорту».

Iнформацiйнi технологiї в технiчнiй експлуатацiї автомобiлiв : навч. посiб. / В. П. Волков, В. П. Матейчик, М. Смешек, П. Б. Комов, I. В. Грицук, Т. В. Волкова, Є. О. Комов ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Донецьк : "Ноулiдж", 2014. - 324 с. - ISBN 978-617-579-822-5.

У навчальному посібнику виконано аналіз сучасного стану технічної експлуатації автомобілів і запропоновано методологічні основи її розвитку з використанням інформаційних технологій. Видання розраховано на студентів та магістрів технічних університетів, а також спеціалістів автотранспортного комплексу, котрі працюють у галузі експлуатаціі рухомого складу автомобільного транспорту.

Проектування пiдприємств автомобiльного транспорту : пiдручник / [В. П. Волков, I. А. Мармут, С. I. Кривошапов, В. I. Бєлов] ; пiд заг. ред. В. П. Волкова. - Х. : ХНАДУ, 2014. - 288 с. - ISBN 978-966-303-574-1.

Розглянуто основні принципи розвитку та розміщенн підприємст з технічного обслуговування та ремонту автомобілів.
Наведено методику технологічного розрахунку структурних підрозділів підприємсв автомобільного транспорту й довідково-інформаційний матеріал.

Роликовые стенды для проверки тормозных и тяговых свойств автомобилей : теория, расчет и конструирование / Н. Я. Говорущенко, В. П. Волков, Э. Х. Рабинович, И. А. Мармут, В. А. Зуев. - Харьков : ХНАДУ, 2009. - 344 с.                                                                                                                     

Приведені загальні відомості про роликові стенди і теорія взаємодії автомобіля зі стендом. Розглянуті особливості розрахунку і проектування роликових стендів.

 

 

 

Friday, 03.05.2019 07:11 Вік: 3 Років