Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Monday, 05.12.2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

День знань в Україні

День знань — це свято для всіх учнів, студентів, їх батьків, вчителів і викладачів, а також всіх тих людей, які хоч якось пов'язані з обслуговуванням школярів і студентів. Можна сказати, що 1 вересня для першокласників і першокурсників починається зовсім нове життя — цікаве, барвисте і повне нових знань.

 

Ми вітаємо усіх першокурсників ХНАДУ та пропонуємо ознайомитись з деякою літературою, яка стане в нагоді для навчання.

У цей день ми також поспішаємо приєднатися до привітань на адресу всіх, завдяки кому ми маємо таку чудову можливість — бути освіченими людьми! Здоров’я вам і благополуччя! Миру і любові!

 

 

Ярхо Т. О. Практикум з вищої математики. Визначенний iнтеграл та його застосування : навч.-метод. порадник / Т. О. Ярхо, О. В. Небратенко, I. I. Мороз ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2011. - 84 с. - ISBN 978-966-303-379-2.

Містить стисле викладання основних теоретичних положень за матеріалом модуля «Визначений інтеграл та його застосування» з наголошенням на змістовній частині понять та їх якісному уявленню. Розв’язання великої кількості прикладів, а також задач з геометричних та прикладних застосувань супроводжено докладними поясненнями. Наведено варіанти завдань типового розрахунку.  Призначено для поглибленої самостійної роботи студентів 1-го курсу всіх спеціальностей в умовах кредитно-модульної системи навчання.

Практикум з вищої математики. Невизначений iнтеграл : навчально-метод. порадник / Т. О. Ярхо, Т. В. Ємел'янова, О. В. Небратенко, Т. Б. Фастовська ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2011. - 191 с.

Рекомендовано для поглибленої самостійної підготовки студентів з практичної частини одного з важливіших базових розділів загального курсу вищої математики – «Невизначений інтеграл». Представлено основні методи інтегрування (табличний, заміни змінної, інтегрування частинами), прийоми інтегрування раціональних, ірраціональних та деяких трансцендентних виразів. Наведено основні теоретичні положення, докладно розібрані приклади і завдання для самостійної роботи.  Призначений для студентів перших курсів усіх спеціальностей.

Кривошея С. А. Диференцiальнi та iнтегральнi рiвняння : пiдручник / С. А. Кривошея, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. - К. : Либiдь, 2004. - 408 с. - ISBN 966-06-0348-7.

Викладено основний матеріал з курсу диференціальних  та інтегральних рівнянь, який традиційно читається студентам-нематематикам (майбутнім прикладникам). Головну увагу приділено висвітленню ідейного та алгоритмичного аспектів розглядуваних понять, методів і тверджень. Для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів.

Небратенко О. В. Логарифмы. Логарифмические показательные уравнения : учеб.-метод. пособие / О. В. Небратенко, Т. А. Ярхо ; М-во образования и науки Украины, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2007. - 39 с.

У навчально-методичному посібнику подано короткий огляд властивостей логарифмів, викладені прийоми обчислення значень алгебраїчних виразів, що містять логарифми, розглянуті основні методи вирішення показових і логарифмічних рівнянь. Посібник містить велику кількість детально розібраних прикладів, тестові завдання з відповідями для контролю засвоєння матеріалу по кожному викладеного розділу, а також завдання для самостійної роботи трьох рівнів складності.

Фiзика : навч. посiб. / [Є. О. Чаплигiн, М. В. Барбашова, Щ. В. Аргун та iн.] ; за ред. Ю. В. Батигiна / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2015. - 267 с.

Навчальний посібник відповідає програмі підготговки спеціалістів у вищих технічних навчальних закладах. Для кожної теми складено завдання самоконтролю, запропоновано план самопідготовки вивчення кожної теми.  Призначений для студентів, аспірантів та викладачів технічних університетів.

Культурологiя: українська та зарубiжна культура : Навч. посiб. / М. М. Закович, I. А. Зязюн, О. М. Семашко та iн. ; за ред. М. М. Заковича. - К. : Знання, 2004. - 567 с. - (Вища освiта ХХI ст.). - ISBN 966-8148-09-6.

У цьому навчальному посібнику культурологія розглядається як наука, що ставить своїм завданням розкрити логіку, внутрішні закономірності та найважливіші особливості розвитку української та зарубіжної культури, Книга дає змогу читачеві ознайомитися із фундаментальними досягненнями культури окремих народов у контексті розвитку світової культури. Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми, за якою автори читають курс культурології студентам. Розраховано насамперед на студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів культурології, усіх, кого цікавлять проблеми націй і світової культури, перспективи подальшого розвитку людства.

Гребенюк В. В. Iсторiя України : конспект лекцiй / В. В. Гребенюк, Є. Т. Євсєєв, Д. О. Остапенко. - Х. : ХНАДУ, 2006. - 356 с.

У конспекті лекцій викладено основні події історії України: від найдавніших часів до останніх подій новітньої історії. Докладно розглянуто історію Західної України. Також розглянуто українську діаспору у сучасному світі, її зв’язки з історичною батьківщиною. Конспект лекцій призначений для студентів усіх спеціальностей та форм навчання.

Англiйська мова для студентiв транспортних вищих навчальних закладiв : навч. посiб. / Є. М. Воронова, О. В. Литвиненко, С. В. Понiкаровська та iн. ; ХНАДУ. - Х., 2004. - 414 с. - ISBN 966-303-053-4.

Підручник дає необхідний матеріал для розвитку у студентів технічних вузів (транспортного профілю) навичок спілкування в рамках повсякденної тематики, підготовки до роботи з науковою літературою англійською мовою (переклад, різні види читання, професійне спілкування), а також знайомства з лінгвокраїнознавчою інформацією за темами, пов’язаними з їхньою майбутньою спеціальністю, відповідно до Програми викладання іноземних мов у технічному вузі.

Автомобиль. Особенности конструкции : [учебник] / В. Н. Скляров, В. П. Волков, Н. В. Скляров и др. - Х. : ЧП Озеров, 2013. - 927 с. : ил.

Розглянуто типові конструкції механізмів, агрегатів і систем сучасних автомобілів. Підручник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальностями «Автомобілі та автомобільне господарство», «Автомобілі та трактори», «Експлуатація та ремонт міського та автомобільного транспорту».

Технология конструкционных материалов и материаловедение : учеб. для студентов вузов / [И. П. Гладкий, В. И. Мощенок, В. П. Тарабанова, Н. А. Лалазарова, Д. Б. Глушкова] ; М-во образования и науки Украины, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2014. - 527 с. : ил. - ISBN 978-966-303-539-0.

Розглянуті властивості металів і сплавів. Викладено основні способи переробки зливків в заготовки і готові деталі. Наведено основні види термічної і хімікотермічної обробки. Висвітлено способи підвищення конструкційної міцності. Призначений для бакалаврів напряму «Машинобудування».  Підручник може бути використаний для самостійної роботи студентів все курсів та спеціальностей. Для активізації їх пізнавальної діяльності та самоконтролю в кінці кожного розділу представлені контрольні питання, а в кінці розділу - тести і завдання для перевірки знань.

 

 

 

Monday, 27.08.2018 08:08 Вік: 4 Років