Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Monday, 05.12.2022
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

День автомобіліста і дорожника

З 1993 року відповідно до Указу Президента № 452/93 в Україні в останню неділю жовтня відзначається День автомобіліста і дорожника. З кожним роком в країні збільшується кількість автомобілів, автобусів, тролейбусів. Автотранспортом в Україні перевозиться 22% вантажів і 88% пасажирів.

Професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства щорічно відзначається в останню неділю жовтня. Традиційно відзначається не тільки професійними водіями, а й багатьма автолюбителями, яких з кожним роком все більше.

Це свято не тільки водіїв, але і ремонтних робітників, інженерно-технічних працівників, керівників автотранспортних підприємств і всіх, хто сумлінно працює, виконуючи свої професійні обов'язки. Без відданості професії цих людей і їх почуття відповідальності за справу неможливе повсякденне життя міста і його жителів.
Дорога – це символ руху. Дороги ведуть нас у майбутнє, з'єднують з рідними і близькими людьми, об'єднують народи і країни. Дорога – це символ України, яка впевнено прагне до кращого життя, до економічного зростання і соціального благополуччя.

У веденні Держслужби автодоріг України (Укравтодору) перебуває мережа автодоріг загального користування протяжністю 169,1 тис. км. З них 20,1 тис. км – дороги державного значення. На дорогах розміщено понад 16 тис. мостів загальною протяжністю 364 км.

Територією України пролягає сім автомобільних транспортних коридорів (три міжнародних і чотири національних). Довжина доріг за напрямками коридорів становить 5240 км.

 

 

Александров Є. Є. Основи автомобiльної автоматики : навч.-метод. посiб. / Є. Є. Александров ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2010. - 171 с. - ISBN 978-966-303-314-3.

Наведені загальні відомості про системи автомобільної автоматики, характеристики елементів та систем автоматичного керування, розглянуті питання їх стійкості та якості, приведені основи синтезу систем автомобільної автоматики. Призначені для студентів спеціальності 5.050503 «Колісні та гусеничні транспортні засоби», а також для аспірантів спеціальності 05.22.02 «Автомобілі і трактори».

Туренко А. М. Оцiнка ефективностi гальмування транспортного засобу в структурi дослiдження дорожньо-транспортної пригоди : [монографiя] : присвяч. до 85-рiччя заснування ХНАДУ та 85-рiччя автомоб. ф-ту / А. М. Туренко, О. В. Сараєв ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2015. - 360 с. - ISBN 978-966-303-621-2.

Розглянуто сучасні показники аналізу дорожньо-транспортної пригоди та докладно подано процес гальмування транспортного засобу в контексті дослідження  дорожньо-транспортної пригоди. Проаналізовано різноманітні теоретичні, експериментальні та експертні методи оцінки ефективності гальмування транспортного засобу. Наведено результати екпериментальних досліджень з оцінки ефективності гальмування різних категорій транспортних засобів, а також саморобних спортивних та ретро автомобілів. Встановлено вплив тенденції розвитку конструкції гальмівної системи на ефективність гальмування транспортного засобу. Розроблено метод з оцінки ефективності гальмування транспортного засобу, який враховує не тільки експлуатаційні фактори, а і вплив на процеси гальмування особливостей конструкції гальм, а саме наявності чи відсутності антиблокувальної системи. Удосконалено та розроблено вимірювальну систему з оцінки ефективності гальмування транспортного засобу шляхом застосування сучасних аналогово-цифрових технологій. Зроблено наукові прогнози та наведені новітні технології дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди.
Монографія призначена для фахівців з автотехнічних досліджень, аварійних комісарів та може використовуватись у межах програми підготовки студентів автодорожніх вищих навчальних закладів.

Олещенко Е. М. Основы грузоведения : учеб. пособие для студентов вузов / Е. М. Олещенко, А. Э. Горев. - М. : Академия, 2005. - 288 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-2044-2.

Викладено основні теоретичні, практичні та методичні положення вантажознавства в області організації і управління транспортним процесом: властивості вантажів, тара і упаковка вантажів, вимоги до умов перевезення, вибір рухомого складу, вантажно-розвантажувальних механізмів та ін. Необхідні для підготовки фахівців широкого профілю в сфері організації перевезень на транспорті. Для студентів вищих навчальних закладів,  які навчаються за транспортними спеціальностями.

Нагорний Є. В. Комерцiйна робота на автомобiльному транспортi : пiдручник / Є. В. Нагорний, Н. Ю. Шраменко ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2010. - 323 с. - ISBN 978-966-303-328-0.

Викладено основи ціноутворення в системі транспортного обслуговування. Розглянуто особливості комерційної діяльності при міжміських, міжнародних перевезеннях автомобільним транспортом та змішаних комбінованих перевезеннях. Запропоновано методики  та моделі прийняття оптимальних рішень щодо організації транспортного процесу та оцінки ефективності діяльності автотранспортного підприємства. Особливістю підручника є те, що в ньому відображені останні досягнення та нові тенденції в сфері створення та використання сучасних технологій транспортного ринку, досвід комерційної діяльності при наданні транспортних послуг.

Сарафанова Е. В. Грузовые автомобильные перевозки : учеб. пособие для студентов вузов / Е. В. Сарафанова, А. А. Евсеева, Б. П. Копцев. - М. : МарТ, 2006. - 476 с. : ил. - (Учебный курс). - ISBN 5-241-00666-4.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи вантажознавства, основні техніко-експлуатаційні вимірювачі і показники автотранспортних засобів, організація руху рухомого складу і маршрутизація перевезень, організація перевезень вантажів, контейнерні та пакетні перевезення, вантажно-розвантажувальні і складські роботи. Посібник допоможе правильному сприйняттю і викладу отриманих знань. Призначено для студентів і викладачів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті», студентів автотранспортних коледжів, працівників в області автомобільного транспорту.

Технологiя вiдновлення деталей та ремонту автомобiлiв : навч. посiб. для студ. вузiв / [О. С. Полянський, Б. В. Савченков, Є. О. Дубiнiн та iн.] ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2012. - 309 с. - ISBN 978-966-303-467-6.

Викладено основні поняття про технології виробництва та ремонт деталей автомобілів, правила розробки технологічних процесів, розробки та оформлення технологічних документів, нормування праці на основних роботах. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються в галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» з напряму підготовки «Професійна освіта» та профілем підготовки «Транспорт».

Лудченко О. А. Технiчна експлуатацiя i обслуговування автомобiлiв : технологiя: пiдручник / О. А. Лудченко. - К. : Вища шк., 2007. - 527 с. : iлюстр. - ISBN 978-966-642-351-4.

Розкрито сутність фізико-хімічного старіння та експлуатаційної надійності автомобілів, нормативне й інформаційне забезпечення технічної експлуатації автомобілів, керування автомобілів залежно від умов експлуатації, технологія технічного обслуговування автомобілів з використанням сучасних засобів і методів технічного діагностування, зберігання автомобілів і технічного майна. Висвітлено також питання охорони навколишнього природного середовища і ресурсрзбереження на автомобільному транспорті.
Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для механіків, слюсарів автосервісу та водіїв.

Абрамова Л. С. Автоматизованi системи управлiння дорожнiм рухом : навч. посiб. / Л. С. Абрамова, О. О. Бакулiч ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2014. - 184 с. - ISBN 978-966-303-525-3.

Наведено загальні теоретичні та практичні положення проектування систем управляння дорожнім рухом у містах. Визначено функції систем управління дорожнім рухом у цілому та склад математичної, технічної, організаційної та інформаційної підсистем. Розглянуто питання оцінювання управління дорожнім рухом за технічними, соціальними та екологічними критеріями ефективності. Рекомендовано для студентів вищих та середніх навчальних закладів, що навчаються в галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура».

Проектування пiдприємств автомобiльного транспорту : пiдручник / [В. П. Волков, I. А. Мармут, С. I. Кривошапов, В. I. Бєлов] ; пiд заг. ред. В. П. Волкова. - Х. : ХНАДУ, 2014. - 288 с. - ISBN 978-966-303-574-1.

Розглянуто основні принципи розвитку та розміщення підприємств з технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Наведено методику технологічного розрахунку структурних підрозділів підприємств автомобільного транспорту й довідково-інформаційний матеріал. Підручник призначено для студентів вищих технічних навчальних закладів України, що здійснюють підготовку фахівців за напрямом «Автомобільний транспорт». 

Фiлiппов В. В. Автоматизоване проектування автомобiльних дорiг : навч. посiб. / В. В. Фiлiппов, Г. В. Величко, Н. В. Смiрнова ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2016. - 288 с. - ISBN 978-966-303-614-4.

Розглянуто принципи і методи автоматизованого проектування автомобільних доріг. Детально викладено принципи побудови і структуру систем автоматизованого проектування автомобільних доріг, побудову цифрових моделей місцевості та дорожніх споруд. Особливу увагу приділено функціональному та конструкторському проектуванню з використанням комп’ютерних систем CREDO: інтерактивним методам трасування доріг, конструюванню елементів траси, поздовжнього профілю, дорожнього та земляного полотна, віражів, зокрема в гірській місцевості, розділовому трасуванню та конструюванню автомагістралей. Наведено приклади та контрольні питання.

Подольский В. П. Технология и организация строительства автомобильных дорог. Земляное полотно : учеб. для студентов вузов / В. П. Подольский, А. В. Глагольев, П. И. Поспелов ; под ред. В. П. Подольского. - М. : Академия, 2011. - 429 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6748-3.

Викладено основні принципи влаштування земляного полотна різними механізмами в сприятливих і складних інженерно-геологічних і гідрологічних умовах. Наведено типові поперечні профілі і технологічні карти, що дозволяють використовувати їх в процесі курсового проектування. Представлені конструктивні рішення по забезпеченню  поверхневого водовідведення та дренування ґрунтових вод. Значну увагу приділено питанням застосування сучасних технологій, машин і механізмів з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища. Висвітлено питання контролю якості дорожньо-будівельних робіт і забезпечення техніки безпеки.

Садило М. В. Автомобильные дороги. Строительство и эксплуатация : учеб. пособие для студентов вузов / М. В. Садило, Р. М. Садило. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 366 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-18067-9.

Посібник відповідає робочій програмі з дисципліни «Шляхи сполучення, технологічні споруди. Автомобільні дороги".». У ньому наведено основні відомості про автомобільні дороги, історії  їх будівництва, значенні в розвитку народного господарства країни. Розглянуто основні принципи трасування доріг на місцевості. Вплив швидкостей руху транспорту по дорогах на елементи їх плану і профілю, основні властивості грунтів, які використовують для влаштування земляного полотна, і властивості матеріалів для влаштування покриттів дорожнього відводу. Описано вплив дорожніх умов на безпеку руху автомобільного транспорту. Дано короткий опис організації дорожнього будівництва і умов експлуатації доріг.

 

 

 

Wednesday, 24.10.2018 07:15 Вік: 4 Років